Arvika Energi och Miljö AB

Arvika Energi och Miljö AB är ett kommunalt bolag, helägt av kommunen.

Arvika Energi och Miljö AB uppför, äger anläggningar och distributionssystem för fjärrvärme, VA och renhållning. Administrativ personal och driftpersonal ingår som en del i Teknik i Väst AB. Administrationen finns placerad i stadshuset på Östra Esplanaden 5, medan driftpersonalen är lokaliserad på respektive anläggning.

Mer information om den praktiska verksamheten inom bolaget liksom fler kontaktuppgifter, finns på webbplatsen teknikivast.se.

Hjälpte informationen på sidan dig?