Arvika Kraft AB

Arvika Kraft AB är ett kommunalt bolag, helägt av kommunen.

Det kommunägda bolaget Arvika Kraft AB äger 16 kraftstationer, som alla är i drift och producerar el. Årligen produceras cirka 70 GWh lokal förnybar energi i bolagets kraftstationer. Bolaget arbetar också med elhandel.

Kraftstationerna är främst koncentrerade till två älvar, Kölaälven och Jösseälven, men det finns också kraftstationer i Vrångsälven, Glasälven och Brunsbergsälven. Kraftstationerna ligger i Arvika och Eda kommuner.

Arvika Kraft äger också en Sveriges största solcellsparker - Mega-Sol, som ligger i området Mosseberg strax utanför Arvika. Anläggningen består av sammanlagt 4 080 solcellsmoduler och solcellsparkens yta täcker drygt 6 000 kvadratmeter. Produktionen uppgår till upp emot 1 000 000 kWh per år, vilket motsvarar förbrukningen hos ungefär 450 lägenheter.

Administrativ personal och driftpersonal ingår som en del i Teknik i Väst AB. Administrationen finns i stadshuset och driftpersonalen är placerade i Arvika Fjärrvärmes lokaler på Lyckeverket, Korpralsvägen 9.

Teknik i Väst AB har sedan tidigare historia inom vattenkraften. Bolaget som då hette Arvika Elektriska AB började att producera el från Sälboda kraftstation redan år 1899. Arvika Kraft AB är återigen ägare av Sälboda kraftstation sedan 2013.

Hjälpte informationen på sidan dig?