Arvika Teknik AB

Arvika Teknik AB är ett kommunalt bolag, helägt av kommunen.

Arvika Teknik AB är anläggningsägare av de anläggningar som Teknik i Väst sköter driften av, som till exempel elnätet, renhållningsanläggningar samt vatten- och avloppsanläggningar.

Hjälpte informationen på sidan dig?