Riskklassning av livsmedelsverksamheter

Från 2024 gäller en ny riskklassningsmodell, framtagen av Livsmedelsverket, för alla livsmedelsverksamheter.

Den nya riskklassningen tar större hänsyn till de många aktiviteter som förekommer i olika typer av livsmedelsverksamheter och målsättningen är att den ska ge en mer rättvis bild av den hantering som bedrivs. Underlaget som du skickar in via e-tjänsten kommer att leda till ett beslut om tillsynsfrekvens som talar om hur många tillsynsbesök din verksamhet ska få under en femårsperiod.

Avgifterna för kontrollerna debiteras i efterhand

Från och med 2024 kommer de kontroller Miljöstaben gör att debiteras efter det att kontrollerna är gjorda. Den avgift som du då får betala kommer att vara beroende av vilken kontrolltid Miljöstaben lagt på besöket samt på den tid som behövt läggas på förarbete, administration och registerhållning.

Mer information om den nya riskklassningsmodellen finns på Livsmedelsverkets Kontrollwiki.

Hjälpte informationen på sidan dig?