Anmälningspliktiga verksamheter

Tatuering pågår, närbild

För vissa verksamheter krävs att du måste göra en anmälan till Miljöstaben senast sex veckor innan verksamheten startas.

Verksamheter som medför en risk för människors hälsa samt verksamheter där barn vistas (till exempel förskola och skola) är anmälningspliktiga. Det innebär att du måste göra en anmälan till Miljöstaben om du ska driva en sådan verksamhet. En anmälan måste göras senast sex veckor innan verksamheten startas.

Om verksamheten startar innan en anmälan gjorts tas en miljösanktionsavgift ut.

Verksamheter som måste anmälas

  • lokaler med verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta på grund av användande av stickande eller skärande verktyg, till exempel tatuerare, kosmetisk tatuering, fotvårdare, akupunktörer, barberare och öronhåltagning.
  • bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor
  • förskolor, öppna förskolor, fritidshem, öppna fritidsverksamheter, förskoleklasser, grundskolor, gymnasieskolor, särskolor, specialskolor, fristående skolor, riksinternatskolor och resurscenter.
  • Verksamheter där solarium upplåts till allmänheten.

Funderar du på om din verksamhet är anmälningspliktig? Kontakta Miljöstaben.

Krav på egenkontroll

Anmälningspliktiga verksamheter är skyldiga att kontrollera sin verksamhet genom egenkontroll. Egenkontroll är ett verktyg för att se till att verksamheten lever upp till miljöbalkens krav. Syftet är att arbeta förebyggande för att skydda människors hälsa och miljön från skada. Egenkontrollen ska vara dokumenterad. Riskbedömning, ansvarsfördelning, rutiner, resultat av undersökningar samt vidtagna åtgärder ska ingå.

Hjälpte informationen på sidan dig?