Folköl

Arvika och Eda kommuner har skrivit avtal om gemensam handläggning av ärenden kring alkohol, tobak med mera och handläggarna är stationerade i Eda kommun.

För att minska risken för skador och våldshandlingar måste ölförsäljning och ölservering ske med ansvar och omdöme. Därför finns det bestämmelser i alkohollagen som anger hur försäljning eller servering får gå till, samt krav på att butiken eller serveringen har ett egenkontrollprogram.

Den som bedriver försäljning eller servering av öl 2,25-3,5 %, så kallat folköl, är skyldig att anmäla det till den kommun där försäljningen sker. Kommunen ska ha tillsyn över verksamheten, i Arvika ligger det ansvaret på alkohol- och tobakshandläggarna.

Kommunen tar också ut en årlig tillsynsavgift, som Kommunfullmäktige beslutar om.

Den som säljer eller serverar öl ska själv utöva särskild tillsyn över verksamheten, så kallad egenkontroll, enligt 5 kap. 5§ respektive 8 kap. 8§ alkohollagen. För denna tillsyn ska det finnas ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram. Kommunen har i sin tillsyn över detaljhandeln särskild uppmärksamhet på hur egenkontrollen fungerar.

Det här krävs för att få bedriva försäljning eller servering av folköl;

 • Du har fyllt 20 år.
 • Du har en registrerad livsmedelslokal och säljer eller serverar mat.
 • Ditt företag är registrerat och har ett organisationsnummer.
 • Du är registrerad för moms och skatt.
 • Du har anmält till kommunen att du säljer eller serverar öl.
 • Du har ett egentillsynsprogram.
 • Du själv måste kontrollera att ni följer alla lagar och regler eftersom olovlig försäljning kan leda till böter eller fängelsestraff.

Egenkontrollprogram

Ett egenkontrollprogram bör beskriva hur personalen ska få utbildning i alkohollagens bestämmelser. Detta gäller framförallt hur ålderskontrollen för 18-årsgränsen ska tillämpas. Det ska finnas tydliga rutiner för hur kassapersonal eller serveringspersonal ska göra för att undvika försäljning eller servering till underåriga, till märkbart påverkade eller till någon som inte själv skulle få köpa, så kallad langning.

I egenkontrollprogrammet bör det stå vem som är försäljningsansvarig. Denne bör ha fyllt 18 år och vara både mogen och lämplig för uppgiften.

Checklista för egenkontroll

 • Utse försäljningsansvarig.
 • Informera nyanställd om regler och rutiner och varför de finns.
 • Repetera regelbundet regler och rutiner för personalen.
 • Gör en regelbunden intern kontroll av att personalen följer reglerna.
 • Se till att det finns tydlig information om reglerna anslagen i butiken.
 • Dokumentera att åtgärderna i programmet vidtagits.

Ansvar

Ägare eller platsansvarig är ansvarig för att försäljningen eller servering av öl sker enligt alkohollagens regler. Om reglerna inte följs kan kommunen utfärda förbud enligt 9 kap. 19§ alkohollagen mot att sälja eller servera öl under sex eller tolv månader. Brister i egentillsynen kan också vara en grund för åtgärd, försäljningsförbud eller varning.

Kassapersonal och serveringspersonal har ett personligt straffansvar och kan straffas med böter eller i värsta fall fängelse om öl säljs eller serveras till en person som inte fyllt 18 år. Den som lämnar ut öl ska förvissa sig om att köparen har fyllt 18 år.

Försäljningsansvarige ska ha god kännedom om grundkraven för att få sälja öl samt om försäljningsreglerna i övrigt. Det är även den försäljningsansvarige som informerar personalen om egenkontrollprogrammets innehåll, om det inte framgår annat i programmet, samt kontrollerar att skyltar om åldersgränser finns i butiken.

Matvarusortiment vid försäljning av folköl

Enligt alkohollagen 5 kap. 5§ får ölförsäljning bara ske i samband med matförsäljning. Som riktmärke bör försäljningsvolymen på mat vara minst lika stor som ölförsäljningen. Ett någorlunda brett matvarusortiment krävs och där ska ingå mejeriprodukter, charkvaror, torrvaror, grönsaker och frukt samt ett brett urval av konserver och djupfrysta matvaror. Det är inte tillåtet att sälja öl om butiken bara har ett kiosksortiment bestående av till exempel konfektyr, chips, snacks, läsk, glass med mera.

Hjälpte informationen på sidan dig?