Livsmedelsverksamhet

Interiör, café

Livsmedelslagstiftningen är omfattande - syftet är att maten ska vara säker.

Sen den 1 januari 2006 har EU en gemensam livsmedelslagstiftning. Den går ut på att hela livsmedelskedjan, från ”jord till bord”, ska ses som en helhet och det ska inom varje del finnas bestämmelser som talar om vad som krävs för att maten ska bli säker.

För att kontrollera att maten i Sverige är säker finns kontrollmyndigheterna Livsmedelsverket, länsstyrelsen och de kommunala miljö- och hälsoskyddsnämnderna eller motsvarande. Livsmedelsverket kontrollerar framförallt de stora livsmedelsindustrierna och lämnar godkännande för alla så kallade animaliska anläggningar (mejerier, slakterier, äggproducenter med flera), medan länsstyrelsen kontrollerar de första delarna av livsmedelskedjan – foder, djurhälsa, djurskydd och primärproduktion (växtodling och djurhållning).

Det som återstår av livsmedelskedjan har för det mesta kommunerna tillsyn över. Det gäller beredning, distribution och försäljning av mat. I Arvika kommun är Myndighetsnämnden ansvarig för kontrollen. Den praktiska tillsynen av livsmedelsföretagen görs av personal från Miljöstaben.

Om man bedriver en verksamhet som hänger samman med produktion, bearbetning, distribution eller försäljning av livsmedel räknas man enligt lagstiftningen som livsmedelsföretagare. Det har ingen betydelse om verksamheten drivs av enskild firma, aktiebolag, förening, kommun, landsting/region eller staten. Det spelar heller ingen roll om hanteringen av mat bedrivs i vinstsyfte eller ej, inte heller om den är en stor eller en liten del av företagets totala verksamhet.

Den som är ansvarig för ett livsmedelsföretag räknas som livsmedelsföretagare. Den personen är skyldig att se till att kraven enligt lagstiftningen uppfylls.

I de fall man som privatperson eller förening vid något enstaka tillfälle vill sälja livsmedel gäller inte kravet om registrering av anläggningen. Däremot ställs alltid krav på att maten som säljs eller ges bort ska vara säker. Kontakta Miljöstaben för att få mer information om vad som gäller.

Hjälpte informationen på sidan dig?