Kemikalier i företaget

Som företagare behöver du känna till kemikalielagstiftningen.

För dig som företagare finns kemikalielagstiftning som är viktig att känna till. Den innebär till exempel att:

  • Förvaring av kemikalier bör i första hand ske inomhus i täta och förslutna kärl och på ett sådant sätt att kemikalierna vid ett eventuellt läckage inte riskerar att nå golvbrunnar. Kemikalierna kan till exempel stå på en invallad yta eller placeras i ett avloppslöst utrymme med kemikalietätt golv. Vid utomhusförvaring bör kemikalier vara lagrade i täta och förslutna kärl, invallat på tätt underlag, under tak och oåtkomligt för obehöriga. Behållare ska vara märkta med uppgifter om innehållet.
  • En förteckning över de kemiska produkter, som används i ett anmälnings- eller tillståndspliktigt företag, ska göras av verksamhetsutövaren enligt förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll (förordning 1998:901).
  • Säkerhetsdatablad ska finnas lättillgängligt för de kemikalier du hanterar på företaget. Tillverkaren tillhandahåller dem.
  • Om du säljer kemiska produkter ska dessa vara riskklassificerade, försedda med barnskyddande förslutning och kännbar varningsmärkning, då detta krävs beroende på kemikaliernas hälsofarlighet.
  • Om du tillverkar, importerar eller i eget namn packar om eller byter namn på, en kemisk produkt ska detta anmälas till kemikalieinspektionens produktregister.
  • Tillverkare och importörer av kemiska ämnen är skyldiga att följa reglerna om registrering av ämnen i kemikalieförordningen REACH då mängden kemikalie är minst ett ton per ämne och år.

PRIO är ett webbaserat verktyg för dig som vill påverka och arbeta förebyggande för att minska risker för människors hälsa och miljö från kemikalier. Verktyget består av en steg för steg-guide och en databas med cirka 4 500 ämnen.

Hjälpte informationen på sidan dig?