Alkohol och serveringstillstånd

Arvika och Eda kommuner har skrivit avtal om gemensam handläggning av ärenden kring alkohol, tobak med mera och handläggarna är stationerade i Eda kommun.

Det är kommunen som har ansvar för tillsyn och tillståndsgivning när det gäller alkoholservering. Kommunfullmäktige i Arvika har antagit ett drogpolitiskt handlingsprogram samt riktlinjer för tillståndsgivningen när det gäller alkoholservering.

För att få servera starköl, vin eller sprit ska du ha serveringstillstånd. Tillståndet kan vara stadigvarande eller tillfälligt och det kan gälla för servering till allmänheten eller till slutna sällskap. Du söker serveringstillståndet hos alkohol- och tobakshandläggaren. Servering får inte påbörjas förrän tillståndet har beviljats.

Ska du servera enbart folköl krävs inget serveringstillstånd, men du ska göra en anmälan om servering innan du börjar servera.

Ett krav för servering till allmänheten är att lokalen ska vara registrerad som livsmedelsanläggning och att lagad mat ska serveras.

Hjälpte informationen på sidan dig?