Registrering

En livsmedelsverksamhet måste endera registreras eller godkännas.

Från den 1 december 2009 gäller att alla så kallade animaliska anläggningar (exempelvis mejerier, slakterier och charkanläggningar) ska godkännas. Det innebär att de måste förprövas innan de får starta sin verksamhet. Om du har planer på att starta en sådan livsmedelshantering måste du i god tid kontakta Livsmedelsverket för att hinna få klartecken för produktionen.

För alla andra livsmedelsverksamheter gäller att de ska registreras hos kontrollmyndigheten, som i Arvika kommun är Myndighetsnämnden. Det är inte längre krav på förprövning innan man startar en sådan livsmedelsverksamhet, men företaget ska senast tio arbetsdagar innan anläggningen öppnar anmäla denna för registrering till Miljöstaben. Det gäller både för dem som startar en ny anläggning eller övertar en som redan finns. Blankett för anmälan om registrering finns på webbplatsen.

Miljöstaben kontrollerar en ny verksamhet när den har startat. Då granskas om det finns förutsättningar för att lokalen, verksamheten och egenkontrollen kan ge säkra livsmedel. Om det finns brister i någon av dessa delar ska kontrollmyndigheten besluta att förelägga livsmedelsföretaget att åtgärda dessa eller att förbjuda hela eller delar av verksamheten. Det gäller därför att den som tänker sig driva en livsmedelsverksamhet i god tid ser till att få den kunskap som behövs för att kunna inreda en livsmedelslokal, driva verksamheten på ett säkert sätt och utforma ett egenkontrollprogram.

Vänd dig till din branschorganisation eller till någon konsult för att få hjälp med att få tag på kunskaperna du behöver. Miljöstabens roll är enligt nya lagstiftningen framförallt granskande, men du är givetvis välkommen att höra av dig om du har några frågor.

Hjälpte informationen på sidan dig?