Från engångs till flergångs

Från den 1 januari 2024 är det krav på verksamheter som serverar mat och dryck att erbjuda muggar och matlådor som går att återanvända.

För att minska nedskräpningen av engångsartiklar och resursförbrukningen ska den som på den svenska marknaden serverar dryck/mat i en engångsförpackningar erbjuda möjlighet att få drycken/maten serverad i en återanvändbar mugg/matlåda. De återanvändbara matlådorna och muggarna ska ingå i ett rotationssystem så att de kan användas igen.

Nedan följer en lista på åtgärder du som livsmedelsföretagare ska följa för att minska användningen av engångsförpackningar:

  • Om din verksamhet är påverkad av den nya kraven behöver du se över ditt utbud av engångsförpackningar och se till att du kan erbjuda flergångsförpackningar.
  • De återanvändbara muggar och matlådor som ska erbjudas ska vara sådana som har minst negativ påverkan på miljö och människors hälsa.
  • De återanvändbara matlådorna och muggarna ska ingå i ett rotationssystem så att de kan användas igen.
  • På försäljningsstället ska konsumenter informeras om:
    - den miljöpåverkan som användningen av engångsförpackningar har och
    - vilka fördelarna blir med en minskad förbrukning av engångsförpackningar.

Om verksamheten inte uppfyller kraven kan man bli ålagd att betala en miljösanktionsavgift. Kommunens Miljöstab ansvarar för tillsynen.

På Naturvårdsverkets webbplats finns mer vägledning, frågor och svar och annan information.

Hjälpte informationen på sidan dig?