Företagets vattentäkt

Livsmedelsföretagaren måste säkerställa vattenkvaliteten.

Ett livsmedelsföretag som har en egen vattentäkt och där vattnet används vid matlagningen eller i dryck, ska registrera vattentäkten som en separat livsmedelsanläggning. Livsmedelsföretaget är även skyldig att säkerställa vattnets kvalitet. Vilka krav som ställs på vattnet beror på till vad det används.

Ett vatten omfattas av dricksvattenföreskrifterna:

  • Om en livsmedelsverksamhet använder vattnet från en egen brunn vid beredning av livsmedlen så att det vid dålig kvalitet kan påverka livsmedlen negativt.
  • Om anläggningen på något sätt, exempelvis vid servering eller genom att tillhandahålla muggar i toalettutrymmen, serverar vatten till allmänheten.

Dricksvatten ska vara hälsosamt och rent, vilket betyder att det ska uppfylla kraven som finns i dricksvattenföreskrifterna och att regelbunden provtagning ska göras.

I de fall vattnet endast används för diskning, städning och inte i direkt samband med livsmedel, ställs lägre krav på att vattnet.

Vilka krav som gäller för vatten i samband med hantering, bearbetning och behandling är inte desamma på alla ställen. Vattnets och vattentäktens kvalitet samt vad vattnet ska användas till har betydelse vid bedömningen. Det är livsmedelsföretagarens ansvar att redovisa hanteringen, ta fram en faroanalys (riskbedömning) och komma med förslag till hur vattnet ska kontrolleras och dess kvalitet säkerställas. Oavsett användningsområde ska kontrollen av den egna brunnen och vattnet redovisas i egenkontrollprogrammet.

Hjälpte informationen på sidan dig?