Tobaksfria nikotinprodukter

Arvika och Eda kommuner har skrivit avtal om gemensam handläggning av ärenden kring alkohol, tobak med mera och handläggarna är stationerade i Eda kommun.

Sedan den 1 augusti 2022 gäller en ny lag om tobaksfria nikotinprodukter, för att begränsa all användning av nikotin och stärka skyddet av barn och unga. Barn och unga är särskilt känsliga för nikotinets belönande och beroendeframkallande egenskaper och behöver därför ett särskilt skydd.

Anmäl försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

Du som vill sälja tobaksfria nikotinprodukter till konsumenter måste från och med den 1 augusti 2022 anmäla det till kommunen eller till Folkhälsomyndigheten. Det gäller även om du har sålt produkterna innan och även om du har tillstånd för att sälja tobaksvaror. Du får inte sälja dessa produkter innan anmälan har lämnats in.

För att ta del av anmälningsblankett, kontakta Alkohol- och tobakshandläggare. För handläggning av anmälan tas en avgift ut.

Krav vid försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

Du som bedriver detaljhandel med tobaksfria nikotinprodukter ska utöva egenkontroll över både försäljningen och den övriga hanteringen av tobaksfria nikotinprodukter och se till att det finns ett egenkontrollprogram som är lämpligt för verksamheten. I egenkontrollprogramet ska du beskriva vilka rutiner verksamheten har för att följa lagen. I anmälan till kommunen eller Folkhälsomyndigheten ska du bifoga egenkontrollprogrammet

Tobaksfria nikotinprodukter får inte säljas eller lämnas ut i näringsverksamhet till någon som inte har fyllt 18 år.

På förpackningar till tobaksfria nikotinprodukter ska det finnas en innehållsdeklaration och en text som upplyser om nikotinets skadeverkningar, en så kallad hälsovarning.

Vid marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter till konsumenter ska du som näringsidkare vara måttfull. Reklam eller andra marknadsföringsåtgärder får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av tobaksfria nikotinprodukter.

Tillsyn och avgift

Kommunen, Polismyndigheten och Folkhälsomyndigheten kan utföra tillsyn, alltså kontrollera att du sköter verksamheten så att lagkraven följs. Kommunen får ta ut en avgift för sin tillsyn av tobaksfria nikotinprodukter.

Hjälpte informationen på sidan dig?