Ny riskklassning av livsmedelsverksamheter

Från 2024 gäller en ny riskklassningsmodell för livsmedelsverksamheter. Alla sådana verksamheter behöver därför klassas om.

Från och med 2024 kommer en ny riskklassningsmodell, framtagen av Livsmedelsverket, att gälla för alla livsmedelsverksamheter. Till dess gäller din gamla klassning.

Miljöstaben kommer under 2023 att behöva klassa om alla befintliga livsmedelsverksamheter utifrån den nya modellen. Så snart som möjligt behöver du som driver ett livsmedelsföretag därför lämna in de uppgifter som Miljöstaben behöver för att kunna ta beslut om dess nya klassning. Uppgifterna lämnar du in via e-tjänsten Underlag för ny riskklassning 2024. E-tjänsten innehåller många hjälptexter som du förhoppningsvis har nytta av då du använder den. Om du har fler frågor, kontakta Miljöstaben.

Beslutet kommer att skickas till dig under året, men det börjar gälla först 2024. Fram till årsskiftet gäller alltså den gamla riskklassningen. Eftersom det finns cirka 250 livsmedelsanläggningar som ska klassas om inom Arvika kommun vill vi förvarna om att det kan ta tid innan du får beslutet om den nya klassningen av din verksamhet.

Du som startar en ny livsmedelsverksamhet under 2023

Du som startar en ny livsmedelsverksamhet under 2023 kommer att behöva lämna in uppgifter både enligt den gamla och den nya riskklassningsmodellen. Eftersom den gamla riskklassningsmodellen snart blir inaktuell finns ingen e-tjänst framtagen för den, utan de uppgifter du behöver lämna för 2023 års klassning måste du skicka in via de blanketter som finns i e-tjänstportalen.

Den nya riskklassningsmodellen

Den nya riskklassningen tar större hänsyn till de många aktiviteter som förekommer i olika typer av livsmedelsverksamheter och målsättningen är att den ska ge en mer rättvis bild av den hantering som bedrivs. Underlaget som du skickar in via e-tjänsten kommer att leda till ett beslut om tillsynsfrekvens som talar om hur många tillsynsbesök din verksamhet ska få under en femårsperiod.

Avgifterna för kontrollerna debiteras i efterhand

Fram till och med i år har all planerad livsmedelskontroll som utförs i landet debiterats i förväg. Från och med 2024, då de nya klassningarna börjat gälla, kommer de kontroller vi gör att debiteras efter det att kontrollerna är gjorda. Den avgift som du då får betala kommer att vara beroende av vilken kontrolltid Miljöstaben lagt på besöket samt på den tid som behövt läggas på förarbete, administration och registerhållning.

Mer information om den nya riskklassningsmodellen finns på Livsmedelsverkets Kontrollwiki.

Hjälpte informationen på sidan dig?