Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledningen är ett stöd för eleven genom både grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen.

Hos studie- och yrkesvägledaren på Solbergagymnasiet kan du få vägledning och information om dina olika val på Solbergagymnasiet eller när det gäller att ta ställning till vad du ska göra efter gymnasiet. Valmöjligheterna är många och svåra att överblicka.

Inför valet till gymnasiet

Valet kan faktiskt få en avgörande betydelse för din framtid. Sträva efter att göra ett så genomtänkt val som möjligt utifrån den vägledning du fått och all den information du samlat på dig.

Låt dina förutsättningar och intressen styra, välj utifrån dig själv, och undvik kompisval, se dina styrkor och svagheter. Vem är jag? Vad kan jag? Vad vill jag?

Ställ frågorna: Vad finns det för alternativ för mig? Har jag missat något? Om jag vet vad jag vill - hur gör jag då, för att nå dit? Hur tror vi att framtidens arbetsmarknad kommer att se ut? Vilka branscher och yrkesområden kommer att växa respektive krympa?

Önskar jag en utbildning med tonvikten på studieförberedande teoretiska kunskaper för att läsa vidare eller en utbildning med tonvikten på praktiska yrkesförberedande kunskaper?

En utbildning ska vara kul, krävande och meningsfull och man ska känna att det finns ett värde i att gå till skolan.

Hjälpte informationen på sidan dig?