Specialpedagog

Specialpedagogerna är knutna dels till Elevhälsan, dels till varje förskola och skola.

I Arvika kommun finns specialpedagoger eller speciallärare knutna till varje förskola och skola. Du når dem genom respektive skola/förskola eller genom kommunens växel.

Specialpedagogerna arbetar tillsammans med personal och ledning för att utveckla förskolans och skolans pedagogiska miljö, när det gäller barn och ungdomar som behöver särskilt stöd.

En av specialpedagogerna är knuten till Elevhälsan och arbetar mot grundskolan med inriktning mot tal, språk och kommunikation. Du når Elevhälsans specialpedagog genom kommunens växel, 0570-816 00.

Hjälpte informationen på sidan dig?