Skolkurator

Skolkuratorerna ingår i Elevhälsan och arbetar med både elever, familjer och personal.

Skolkuratorerna arbetar hälsofrämjande och förebyggande från förskoleklass till gymnasiet. Målet är en skola där alla trivs och känner sig trygga. I en trygg miljö når eleverna lättare upp till utbildningens mål.

Skolkuratorn arbetar både med enskilda elever och familjer och med elev- och personalgrupper och kan ge råd och vägledning.

Du kan alltid kontakta en skolkurator för att fråga om råd. Vi bestämmer tillsammans hur kontakten ska se ut

I vissa situationer kan andras hjälp också behövas. Kurator vet vem som kan ge rätt hjälp och kan efter överenskommelse förmedla en kontakt.

Skolkuratorer

Lista skolkuratorer, telefonnummer och ansvarsområden

Skolkurator

Telefon

Ansvarsområde

Monica Andersson

0570‑819 79
076‑110 76 39

Solbergagymnasiet

Sofia Bäckgren

0570‑816 51
070‑218 15 85

Minnebergsskolan åk 7, 9 och anpassad skola

Jenny Gunnarsson

072‑223 92 70

Edane skola
Gateskolan

Rinnens skola

Kristin Höglund

0570‑72 78 14
073‑089 29 67

Styckåsskolan

Elin Larsson

0570‑816 52
070‑191 27 68

Dotteviksskolan
Järvenskolan
Klässbols skola

Ann-Cathrine Olsson

0570‑826 37
070‑101 45 28

Taserudsgymnasiet - introduktionsprogrammet
AMI - kommunala aktivitetsansvaret

Marie Palm

0570‑814 34
070‑222 85 23

Glava skola

Kyrkebyskolan

Patricia Söderberg

0570‑826 48
070‑509 20 15

Graningeskolan
Taserudsgymnasiet - nationella program

Lisa Walter

070‑588 14 36

Jössefors skola
Minnebergsskolan åk 8
Sulviks skola


Hjälpte informationen på sidan dig?