Skolkurator

Skolkuratorerna ingår i Elevhälsan och arbetar med både elever, familjer och personal.

Skolkuratorerna arbetar hälsofrämjande och förebyggande från förskoleklass till gymnasiet. Målet är en skola där alla trivs och känner sig trygga. I en trygg miljö når eleverna lättare upp till utbildningens mål.

Skolkuratorn arbetar både med enskilda elever och familjer och med elev- och personalgrupper och kan ge råd och vägledning.

Du kan alltid kontakta en skolkurator för att fråga om råd. Vi bestämmer tillsammans hur kontakten ska se ut

I vissa situationer kan andras hjälp också behövas. Kurator vet vem som kan ge rätt hjälp och kan efter överenskommelse förmedla en kontakt.

Skolkuratorer

Lista skolkuratorer, telefonnummer och ansvarsområden

Skolkurator

Telefon

Ansvarsområde

Monica Andersson

0570‑819 79
076‑110 76 39

Edane skola
Solbergagymnasiet

Sofia Bäckgren

0570‑816 51
070‑218 15 85

Minnebergsskolan åk 8 och särskola
Glava skola
Rinnens skola

Evelina Furebo

0570‑819 19
070‑022 37 64

Styckåsskolan
Gateskolan

Jenny Gunnarsson

0570‑814 34
072‑451 08 24

Dotteviksskolan
Kyrkebyskolan

Elin Larsson

0570‑816 52
070‑191 27 68

Järvenskolan
Minnebergsskolan åk 9

Malin Lüppert

070‑085 64 17

Sulviks skola
Jössefors skola

Moa Midböe

0570‑818 64
076‑110 75 65

Minnebergsskolan åk 7
Klässbols skola

Ann-Cathrine Olsson

0570‑826 37
070‑101 45 28

Taserudsgymnasiet - introduktionsprogrammet
AMI - kommunala aktivitetsansvaret

Patricia Söderberg

0570‑826 48
070‑509 20 15

Graningeskolan
Taserudsgymnasiet - nationella program


Hjälpte informationen på sidan dig?