Skolnärvaroteam

Skolnärvaroteamet arbetar med elever som riskerar att hamna i långvarig skolfrånvaro.

I Arvika kommun finns ett kommunövergripande skolnärvaroteam som hjälper skolorna i deras arbete med elever som riskerar att hamna i långvarig skolfrånvaro. Man stödjer och handleder skolornas ordinarie elevhälsoteam och lärare och arbetar med eleverna som hamnat i långvarig skolfrånvaro.

Skolnärvaroteamet består av en specialpedagog och en lärare och man har möjlighet att få förstärkning av andra elevhälsokompetenser när det behövs. Rektor ansvarar för att kontakta teamet vid behov.

En del elever har svårt att vara närvarande i den ordinarie skolverksamheten. Problemen kan starta redan i tidig skolålder och visar sig oftast med tydlighet på högstadiet. Det handlar om elever som till en början har sporadisk frånvaro och till sist helt slutar att komma till skolan. Till skillnad från elever som skolkar delar av sin skoltid, är detta elever som egentligen vill vara i skolan, men inte klarar av det och istället blir ”hemmasittande elever”. Anledningarna kan vara många och skiljer sig åt från elev till elev.

I skolan arbetar man på många sätt för att möta de olika behoven hos dessa elever. Det kan handla om att anpassa i den ordinarie undervisningen, anpassa studiegångar eller att ge stöd genom särskilda undervisningsgrupper. Det finns också anpassningar där elever undervisas under perioder i hemmet, i en annan lokal än den ordinarie skolan eller med hjälp av dator, inspelade lektioner och inlämningsuppgifter.

Hjälpte informationen på sidan dig?