Hörselvård

Kontaktperson för hörselvård är en av resurserna som ingår i Elevhälsan.

Kontaktpersonen arbetar för att skapa goda förutsättningar i skolan för elever som har en hörselnedsättning. I detta ingår bland annat:

  • att ge information och handledning till elever och skolpersonal
  • att fungera som en länk mellan elev/föräldrar - skola - hörselvård
  • att hjälpa till med enklare teknisk kontroll och reparation av till exempel hörapparat och teleslinga
  • besök i klasserna med förebyggande arbete

Kontaktperson hörselvård

E-postadress och telefon till kontaktperson hörselvård

Kontaktperson

Telefon

Hans Sundvall

070‑191 27 92

Hjälpte informationen på sidan dig?