Skollogoped

Skollogopeden ingår i Elevhälsan och arbetar främst mot personal runt eleven.

Skollogopeden ingår i Elevhälsan och arbetar främst med handledning och utbildning till pedagogisk personal som arbetar nära eleven, men kan ha kontakt med enskild elev och dennes vårdnadshavare.

Elevhälsans skollogoped arbetar förebyggande och ger stöd till kommunens grundskolor bland annat genom samverkan med de yrkesgrupper som dagligen arbetar närmast eleven: pedagoger, specialpedagog/speciallärare, men även yrkesgrupperna inom skolans elevhälsoteam.

Skollogopeden har kunskap om typisk och avvikande kommunikations-, språk-, och talutveckling samt olika medfödda och förvärvade funktionsnedsättningar och deras relation till uppfattningsförmåga, lärande och kommunikation.

Skollogopeden utför också språkscreening av alla barn i förskoleklass och ger stöd vid kartläggning och pedagogiska utredningar inriktade på tal, språk och kommunikation eller läs- och skrivförmåga. Skollogopeden bidrar även med kunskaper gällande språkutveckling och flerspråkighet.

Skollogoped är Malin Hellberg. Kontakt med skollogoped sker via personalen på skolan.

Hjälpte informationen på sidan dig?