Skolpsykolog

Skolpsykologerna ingår i Elevhälsan och ger stöd till personal, elever och elevers familjer.

Skolpsykologens arbete handlar om att utveckla skolans arbetsmiljö så att hinder och svårigheter kan hanteras på ett konstruktivt sätt. Det kan vara att ge stöd och kunskaper till personalen i skolan eller att ge stöd till eleven och elevens familj. Psykologen samverkar också med andra myndigheter som kan ge stöd och hjälp.

Kontakt med skolpsykolog sker via personalen på skolan.

Skolpsykologer

Skolpsykologer och deras ansvarsområden

Skolpsykolog

Ansvarsområde

Emilie Granér

Kyrkebyskolan
Dotteviksskolan
Minnebergsskolan och särskola
Taserudsgymnasiet nationella program och IM

Ove Jernström

Minnebergsskolan åk 7, 8 och 9
Styckåsskolan
Jössefors skola
Edane skola
Rinnens skola

Kaja Stormoen

Gateskolan
Järvenskolan
Graningegården

Klässbols skola
Glava skola
Solbergagymnasiet

 

Hjälpte informationen på sidan dig?