Skolpsykolog

Skolpsykologerna ingår i Elevhälsan och ger stöd till personal, elever och elevers familjer.

Skolpsykologens arbete handlar om att utveckla skolans arbetsmiljö så att hinder och svårigheter kan hanteras på ett konstruktivt sätt. Det kan vara att ge stöd och kunskaper till personalen i skolan eller att ge stöd till eleven och elevens familj. Psykologen samverkar också med andra myndigheter som kan ge stöd och hjälp.

Skolpsykologer är Emilie Granér, Ove Jernström och Kaja Stormoen. Kontakt med skolpsykolog sker via personalen på skolan.

Hjälpte informationen på sidan dig?