Ledsagning

Ledsagning är en personlig service som underlättar för dig som har funktionsnedsättning så att du kan ta del av samhällslivet. Det kan vara att delta i fritidsaktiviteter, träffa vänner eller gå på kulturaktiviteter. En ledsagare kommer hem till dig och följer sedan med och hjälper dig att genomföra aktiviteten.

Vem kan söka ledsagning?

Ledsagning kan dels ges som insats enlig Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, eller som bistånd enligt Socialtjänstlagen, SoL.

Kostnad 

Ledsagarservice enligt LSS kostar inget, men du betalar för dina omkostnader i samband med aktiviteter. Ledsagaren får ersättning från kommunen för sina eventuella kostnader.

Ledsagning enligt SoL får du betala. Aktuella avgifter finns på sidan "Avgifter inom vård och omsorg".

Ansökan

Ansökan om ledsagning som insats enligt LSS görs hos kommunens LSS-handläggare och som bistånd enligt SoL hos Biståndsenheten.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-06-16
Kontakta oss
  • 40. Vård och omsorg
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Ö Esplanaden 5

  • E-post
  • vard.omsorg@arvika.se

  • Biståndshandläggare
  • LSS-handläggare
  • Tfn 0570-816 00 växel
  • Tfn tid 8.30-9.30