Skolskjuts, grundskola

Elever kan ha rätt till kostnadsfri skolskjuts från bostaden till skolan. Här finns information om vilka regler som gäller och hur anmälan går till.

Skolskjuts

Arvika kommun ordnar kostnadsfri skolskjuts för elever i förskoleklass, grundskolan och grundsärskolan under förutsättning att vissa villkor uppfylls. Ett sådant villkor kan vara skolvägens längd.

Ansökan om skolskjuts ska göras för:

  • Växelvis boende
  • Val av skola
  • Särskilda behov
  • Särskilda skäl
  • Korttidsboende
  • Flytt under termin

Elever i åk 4 - 9 behöver inte ansöka om skolskjuts om det inte gäller växelvis boende, val av skola (gäller endast skolbussar), särskilda behov, särskilda skäl eller flytt under termin.

Ny ansökan krävs inför varje nytt läsår för samtliga ovanstående alternativ och ska vara kommunen tillhanda senast 1 april för att eleverna ska vara garanterade skolskjuts inför skolstart. Beslut skickas under sommaren när planeringen är klar. Du ansöker via våra e-tjänster i e-tjänstportalen.

Kommunen anordnar inte skolskjuts till eller från en annan kommun.

Digital grundskolebiljett/busskort

Digital grundskolebiljett alternativt busskort för linjetrafik (buss eller tåg) måste beställas inför varje nytt läsår och gäller nedanstående:

  • Vårdnadshavare till elev i förskoleklass - årskurs 3 som har ansökt om skolskjuts och får eller har fått information i beslutet att elev ska åka linjetrafik.
  • Vårdnadshavare till elev i årskurs 4-6 där elev tidigare fått grundskolebiljett/busskort
  • Vårdnadshavare till elev på högstadiet som har mer än 5 km mellan bostad och skola

Eleven har biljetten i en app i sin mobiltelefon i stället för att använda det tidigare plastkortet. I appen finns även tidtabeller, störningsinformation och realtidskarta (där man kan se var bussen befinner sig).

Beställning av grundskolebiljetter, både digitala och fysiska, görs på Värmlandstrafiks webbplats från och med början av augusti. Skolbiljetten börjar gälla 15 augusti.

Busskortet är en värdehandling och ska hanteras på ett säkert sätt. Om eleven tappar bort sitt busskort kostar det 200 kronor att få ett nytt.

Mer information om kommunens skolskjutsar finns i "Riktlinjer för skolskjuts".

Turlistor skolskjutsar

Skolskjutslistor publiceras på Arvikas skolportal Edlevo och finns även hos administratörerna på de olika skolorna. Elever som reser med linjetrafik hittar tidtabeller på Värmlandstrafiks webbplats.

Bussklubben

Region Värmland/Värmlandstrafik har tagit fram en app som heter Bussklubben för elever (och deras vårdnadshavare) som åker skolbuss. Appen innehåller bland annat information om var skolbussarna är i realtid samt eventuell störningsinformation. Du skapar ett konto i Bussklubben via "Mina sidor" på Värmlandstrafiks webbplats.

Mixtrafik

Det är inte tillåtet med kompisåkning i skolbussarna eller taxi. Till linjebussarna kan man köpa biljett. Via Mixtrafik kan allmänheten köpa biljett för att kunna åka med i skolbussen.

Mixtrafik är en tjänst från Värmlandstrafik som för närvarande testas i vissa kommuner och gör det möjligt för allmänheten att boka och resa med skolbussarna i mån av plats. I Arvika kommun är det möjligt att boka plats på alla skolbussar. Det gör du via bank-id.

Skolskjutsberättigade elever har garanterade platser i skolbussarna.

Vid inställd skolskjuts

Det är transportören själv som avgör om skolskjutsen ska ställas in vid till exempel extremt vinterväglag, då taxin eller bussen inte kan ta sig fram.

Om en skolskjuts inte har kommit inom 20 minuter är den inställd (kan även vara av andra skäl än vinterväglag). Transportören ska omedelbart kontakta Värmlandstrafik som skickar ut störningsinformation via en gemensam e-post (för skolskjutssamordnare, skolledning och rektorer/administratörer) samt via Bussklubben. Vårdnadshavare ska vid behov informeras via vårdnadshavarappen. Vårdnadshavaren ansvarar för elevs säkerhet vid utebliven hämtning.

Anvisade hållplatser under vinterperioden

Varierande väderlek under vinterperioden (1 december - 31 mars) kan göra att alla vägar inte är körbara vid alla tillfällen. Det innebär att kommunen tillsammans med transportörerna kan ändra till anvisade hållplatser för eleverna. Vårdnadshavare är ansvariga för att eleverna kan hämtas och lämnas på de anvisade hållplatserna.

För att resan ska bli trygg och säker året runt finns ordningsregler som eleverna ska följa.

Hjälpte informationen på sidan dig?