Utflykter med skolan

Särskilda regler gäller för utflykter när de arrangeras av skolan.

I skolan ordnas ibland utflykter i samband med idrottsdagar, studiebesök, kulturbesök eller liknande. Utflykterna är en del av undervisningen. Skolan har i samband med utflykten ansvaret för barnen under hela aktiviteten. Utflykterna kan ibland vara förenade med en ringa kostnad. Avgifter för aktiviteter i skolan är reglerade i skollagen.

Arvika kommuns riktlinjer säger att studieresan ska genomföras på skoltid, den är en del av skolverksamheten och alla i gruppen/klassen deltar. Studieresan ska finansieras av skolan, läraren är ledare och deltar på sin arbetstid och skolan är ansvarig. Skolans olycksfallsförsäkring gäller. Det är naturligtvis absolut nolltolerans vad gäller alkohol och droger.

Annan resa som genomförs på fritiden finansieras inte av skolan och om lärare deltar sker det på deras fritid. Ansvariga är då föräldrar och/eller elever.

Vill du veta mer om riktlinjerna för studieresor och lägerskolor, kontakta Lärande och stöd.

Hjälpte informationen på sidan dig?