Resor, gymnasium

Vissa gymnasieelever har rätt till gymnasiebiljett för att ta sig till skolan. Du använder e-tjänsten för att ansöka om en digital eller en fysisk biljett.

Vem har rätt till gymnasiebiljett?

Gymnasieelever som bor minst sex kilometer från skolan och har rätt till studiemedel kan få busskort - gymnasiebiljett. Du är berättigad till gymnasiebiljett till och med vårterminen året du fyller 20 år.

Du ska vara folkbokförd i Arvika kommun och bosatt utanför den gräns som gäller för respektive gymnasieskola. Gränsen för din gymnasieskola kan du se på kartan. Använd pilarna eller klicka i kartområdet för att få fram aktuell skola - gränsen visas då som en blåmarkerad linje.

Om du har växelvis boende har du rätt till gymnasiebiljett endast från den adress i Arvika kommun där du är folkbokförd.

Ansök om gymnasiebiljett

Du kan ansöka om digital gymnasiebiljett eller fysisk biljett (plastkort) via kommunens e-tjänst "Ansökan om gymnasiekort". Du måste ha ett bank-id, ett mobilt säkerhetsID fungerar inte. Om du är eller ska fylla 16 år kan du ansöka själv eller via din vårdnadshavare. Myndiga elever ansöker själva.

Digital gymnasiebiljett

När du ansökt om digital gymnasiebiljett kommer du att få ett sms när din biljett är klar att laddas ned. I ditt sms finns en länk där du kan ladda ned Värmlandstrafiks app till din mobil. Det är till appen som biljetten kommer att skickas.

Ansökan om gymnasiebiljett, både digital och fysisk, öppnar den 1 augusti.

Biljetten gäller från den 15 augusti 2022 till den 15 juni 2023. Den är uppdelad i hösttermin och vårtermin, så du får göra en ny hämtning inför vårterminen 2023, men du behöver inte ansöka på nytt.

Fysisk biljett

Har du ansökt om en fysisk biljett skickas biljetten (plastkort) hem till din folkbokföringsadress.

Stulen eller borttappad gymnasiebiljett

Tappar du bort din biljett eller den blir stulen, ska du kontakta Lärande och stöds expedition i Arvika. Har du en annan hemkommun tar du kontakt med den kommunen för att få din gymnasiebiljett spärrad och för att beställa en ny biljett.

Byte från fysisk till digital gymnasiebiljett

Om du under läsåret vill byta från fysisk till digital gymnasiebiljett kan du göra det via e-tjänsten "Avanmälan eller byte av gymnasiebiljett". Byte kan göras max en gång per läsår.

Elevens ansvar

Vid resa är du som elev skyldig att visa upp giltigt färdbevis. Det innebär att biljetten ska vara fullt läsbar på mobilens skärm. Om du avbryter studierna, flyttar eller blir inackorderad ska gymnasiebiljetten inaktiveras. Kontakta Lärande och stöds expedition eller använd e-tjänsten ”Avanmälan eller byte av gymnasiebiljett”.

Den digitala gymnasiebiljetten är bunden till ditt mobiltelefonnummer. Om du har bytt nummer ska du kontakta Lärande och stöds expedition.

Reseersättning i särskilda fall

Följande ersättningar kan du ansöka om på blankett ”Ansökan om bidrag för resor”:

  • Om färdvägen från bostad till närmaste hållplats för kollektivtrafik är minst 6 km kan du, förutom gymnasiebiljetten, även ansöka om bidrag för anslutningsresa. För 2022 är bidraget 242 kr/månad.
  • Saknas det möjlighet till kollektivtrafik mellan din bostad och din skola kan du ansöka om reseersättning istället för gymnasiebiljett. Bidragets storlek fastställs varje år av Kommunfullmäktige.
  • Om du på grund av praktik/APL uppfyller något av ovanstående villkor kan du ansöka om reseersättning.

Lämna korrekta uppgifter

Lämnar du felaktiga uppgifter kan du bli återbetalningsskyldig.

Om du inte har rätt till gymnasiebiljett

Elever som inte är berättigade till gymnasiebiljett kan själva köpa ”Periodladdning skolungdom” för resor i Arvika och Eda kommuner. För resor enbart inom Arvika tätort (Ingesund/Solvik/Taserud/Prästängen) finns tätortsladdning för skolungdom.

Biljetter kan köpas på Värmlandstrafiks försäljningsställen. Mer information om biljettpriser finns på Värmlandstrafiks webbplats.

Hjälpte informationen på sidan dig?