Säkerhet, skolskjutsar

Det finns ordningsregler för hur eleverna ska uppföra sig för att det ska bli en trygg resa med skolskjutsen.

För att göra våra skolskjutsar så säkra som möjligt, är det viktigt att skola och hem känner ett delat ansvar.

Vid hållplatsen

 • Kom alltid i god tid
 • Bär reflex om det är mörkt
 • Stå stilla på säkert avstånd från trafiken och vägen, tills bussen har stannat och öppnat dörrarna.

När du stiger på

 • Påstigning görs normalt genom framdörren
 • Påstigning görs i turordning utan knuffar
 • Visa hänsyn och hjälp de yngre eleverna, släpp gärna på dem först

Ombord på bussen

 • Spring eller klättra inte omkring i bussen
 • Ställ ingen väska i gången
 • Sitt en på varje säte
 • Använd bälte
 • Förstör inte i bussen
 • På grund av brist på lastutrymme är det inte tillåtet att ta med skrymmande bagage som till exempel skidor, pulkor eller annat skrymmande bagage som kan vara en säkerhetsrisk.

När du stiger av

 • Sitt kvar på din plats tills bussen har kommit fram till hållplatsen
 • Ta det lugnt och knuffas inte när du stiger av bussen
 • Visa hänsyn och hjälp de yngre eleverna
 • Var extra försiktig om du ska korsa vägen eller gatan. Vänta tills bussen åkt och du har fri sikt åt båda hållen
 • Gå eller spring inte framför bussen
Hjälpte informationen på sidan dig?