Gymnasium

Läsande person framför svarta tavlan

Kommunen erbjuder alla elever som avslutat grundskolan en gymnasie-utbildning. Det är en avgiftsfri och frivillig skolform. Du kan söka till gymnasiet om du är 19 år eller yngre. I gymnasieskolan får eleverna en yrkesexamen eller en högskoleförberedande examen.

Den svenska gymnasieskolan har 18 nationella program, varav 12 är yrkesprogram och 6 är högskoleförberedande.

Introduktionsprogrammen vänder sig till de elever som inte är behöriga att söka till de nationella programmen. De fyra programmen är programinriktat individuellt val, yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion. Inget av programmen ger examen, utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

För att ha behörighet att studera på ett yrkesprogram krävs godkända betyg i svenska, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen.
För behörighet till ett högskoleförberedande program krävs godkända betyg i svenska, engelska, matematik och i minst nio andra ämnen.

Gymnasieportalen Dexter

Gymnasieportalen Dexter är en digital mötesplats och en informationskanal mellan hem och gymnasieskola i Arvika kommun. Bland funktionerna i portalen finns till exempel närvaro/frånvaro, talsvar, schema, klasslistor/grupplistor och studieplaner.

Vårdnadshavare kan anmäla sjukfrånvaro på två sätt, nämligen genom att ringa talsvar 0570-816 50 alternativt lägga in frånvaron på Dexter. När vårdnadshavarna registrerat sitt mobilnummer och/eller e-post skickar systemet automatiskt ett sms alternativt e-post till vårdnadshavarna när frånvaro (anmäld eller ogiltig) registreras.

Klagomål på verksamheten

Vi har som mål att erbjuda god kvalitet i alla verksamheter. Inget är så bra att det inte kan bli bättre och synpunkter och klagomål bidrar til att utveckla verksamheten. Klagomål på verksamhet inom förskola, grundskola och gymnasieskola kan du skicka in till Lärande och stöd via en särskild blankett. Du kan också lämna synpunkter, komma med idéer eller ge ris som ros genom kommunens synpunktsformulär på webbplatsen.

Gymnasiesamverkan Värmland

I Värmland har de värmländska kommunerna, med sina 10 000 gymnasieelever, arbetat fram ett gemensamt samverkansavtal för gymnasieskolan i Värmland. Man arbetar tillsammans för att stärka utbildningarnas kvalité och alla elever kan fritt välja gymnasieprogram i hela regionen. Mer information om gymnasiesamverkan Värmland finns på via länkrutan till höger på sidan.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-08-29