Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Kommunen är skyldig att erbjuda fritidstillsyn till barn och ungdomar (13-21 år) som har behov av extra stöd enligt LSS (lagen om särskilt stöd). Du ansöker om stödet genom Elevhälsan.

Många ungdomar med omfattande funktionsnedsättningar har svårt att klara sig själva före och efter skoldagen, så denna insats ska skapa en trygg situation för dessa. Syftet är också att ge en meningsfull sysselsättning.

Det är verksamheten Lärande och stöd som ansvarar för fritidsverksamheten enligt LSS.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-06-07
Kontakta oss
  • 113. Elevhälsan
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Fabriksg 5

  • Marika Olsson
  • Enhetschef
  • Tfn 0570-814 43