Förhandsbesked

Ett förhandsbesked ansöker du om när du vill veta om det är möjligt att bygga på platsen.

I prövningen om ett förhandsbesked tillfrågas berörda grannar. Handläggaren tittar också på om det är möjligt att tillåta byggnation på den tänkta platsen med hänsyn till landskapet och om det till exempel är möjligt att anordna vatten och avlopp.

Beslut om ett förhandsbesked fattas vid Myndighetsnämndens sammanträde. Det gör att den här typen av ärenden har längre handläggningstid än ett bygglov.

När du har fått ett positivt förhandsbesked ska du lämna in en ansökan om bygglov inom två år från den dag beslutet om förhandsbesked är taget. I annat fall måste en ny prövning om förhandsbesked göras, eftersom ett förhandsbesked inte kan förlängas.

Ansöka om förhandsbesked

Ansökningshandlingarna till förhandsbeskedet kan vara enkla.

Handlingar som behövs:

  • Ansökningsblanketten "Ansökan om bygglov mm"
  • Situationsplan (markera platsen där byggnaden tänkt placeras)

Mer information kring hur areor och höjder beräknas, liksom kring vad olika typer av ritningar innehåller, finns på webbplatsen.

Hjälpte informationen på sidan dig?