Arkiv och ritningar

tumstock och en ritning

Kommunen kan ha ritningar över ditt hus.

Hos kommunens Bygglovsavdelning finns ett arkiv med bygglovsritningar, till exempel:

  • Planritningar (som visar planlösningen i en byggnad)
  • Fasadritningar (som visar hur byggnaden ser ut utifrån)
  • Situationsplaner (som visar var byggnaden är placerad på tomten)

Kontakta Bygglovsavdelningen om du behöver en ritningskopia. Du behöver en fastighetsbeteckning eller av gatuadress för att kunna få fram ritningen.

Du kan se alla antagna detaljplaner från 2005 på webbplatsen. Om du vill se äldre detaljplaner, kontaktar du Samhällsbyggnadsfunktionen.

Om du ska bygga om, bygga till eller bygga nytt är det viktigt att dina vatten- och avloppsledningar ansluter på rätt sätt till kommunens ledningsnät. Om du behöver veta hur ledningsnätet ser ut utanför din fastighet, till exempel var närmaste förbindelsepunkt finns, kontakta Teknik i Väst AB.

Förrättningskartor (kartor med fastighetsgränser) finns hos Lantmäteriet.

Mer information kring hur areor och höjder beräknas, liksom kring vad olika typer av ritningar innehåller, finns på webbplatsen.

Hjälpte informationen på sidan dig?