Bredband och IT

Här finns information om bredband i Arvika kommun.

Bredband är samlingsnamn för en mängd olika tekniker som gör det möjligt att ha anslutning till Internet med hög överföringshastighet, till exempel via fiberkabel, mobilt bredband eller ADSL (telefonnätet).

Fibernätet i kommunen är till stor del utbyggt, dels i olika fiberföreningars regi och dels genom bland annat det kommunala bolaget Arvika Kommunät AB.

Inom Arvika kommun finns många olika operatörer och tjänsteleverantörer. Vilka du kan välja på beror bland annat på var du bor och hur du bor - i villa eller lägenhet. Hastigheten du får som bredbandskund beror i sin tur på vilken operatör och vilken abonnemangsform du valt.

Arvika Kommunnät AB ansluter bostadsrätter, hyreshus, villor, affärsfastigheter, kontorshus, offentliga byggnader och anläggningar. Kommunnätet är ett öppet nät med många tjänster och leverantörer och baseras till största delen på snabb fiberoptik. Även fiberföreningar kan ansluta sig till Arvika Kommunnät.

Som hyresgäst hos Arvika Fastighets AB kan du få bredband via Telia eller Arvika Kommunnät.

Konsumenter kan få tips från bland annat PTS, Surfa Lugnt och Konsumentverket om vad du bör tänka på innan du väljer, liksom om frågor som rör internetsäkerhet och annat matnyttigt.

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategin handlar om verksamhetsutveckling för att ge ökade möjligheter till interaktivitet, kommunikation och demokratisering för invånare, personal och beslutsfattare.

Hjälpte informationen på sidan dig?