Häckar och buskage

Som fastighetsägare är det ditt ansvar att sköta trottoar och gångbana utanför ditt hus.

Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms av häckar och buskage i korsningar och vid utfarter. Grenar och buskar som hänger ut över gångbanor kan även vara ett hinder för oskyddade trafikanter. Drift- och underhållsfordon kan också få problem med att ta sig fram.

Fastighetsägarens ansvar

Plan- och bygglagen säger att tomter ska hållas i vårdat skick och skötas så att det inte uppstår några risker i trafiken. Det ska vara fri sikt vid alla gatu- och vägkorsningar. Växtligheten får inte heller skymma vägmärken, gatuskyltar och belysning.

Som fastighetsägare är det även ditt ansvar att sköta trottoar och gångbana. Du ansvarar för att ta bort ogräs och annan växtlighet, sopa och ta bort skräp. Vintertid ska du ta bort snö och is och sanda om det behövs. (Om kommunen använder gångbanan för att lägga upp snö, så slipper du detta.)

Föreläggande

Kommunen kan meddela föreläggande mot fastighetsägaren om denne inte fullgör sina skyldigheter. Om fastighetsägaren inte gör det som behöver göras utförs nödvändiga åtgärder av kommunen på fastighetsägarens bekostnad. Avgiften regleras i Strategisk plan.

Detta gäller

Riktlinjerna nedan gäller även för dig med högt staket eller mur.

Träd och buskar växer

Illustration, träd och buskar i olika höjder

För att bibehålla god sikt är det viktigt att du redan vid planteringstillfället föreställer dig trädens och buskarnas utveckling några år framåt så att de placeras tillräckligt långt från vägen.

Planera din plantering

Illustration, mått för att placera träd och buskar vid tomtgräns

Tänk på att placera mindre växter minst 0,6 meter innanför tomtgränsen och stora träd minst 2 meter innanför tomtgränsen.

Du som har hörntomt

Illustration, mått i korsning

Om din tomt ligger intill en gata eller gång- och cykelväg får dina växter inte vara högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet.

Du som har utfart mot gata

Illustration, mått utfart mot gata

Se till att dina växter vid utfarten inte är högre än 80 cm från gatan inom markerad sikttriangel.

Du som har tomt intill en gata

Illustration, höjder intill gata

Häck och buskar ska växa inom eget tomtområde. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana bör du se till att det finns fri höjd för trafikanterna.

Den fria höjden som krävs är:
Över gångbana - minst 3,6 meter.
Över cykelväg - minst 4,0 meter.
Över körbana - minst 4,6 meter.

Hjälpte informationen på sidan dig?