Buss, tåg, flyg och båt

gul buss framför järnvägsstationen i Arvika

Här finns information om kommunikationer i kommunen, via buss, tåg, flyg och båt.

Arvika kommun har ett strategiskt läge mitt i transportkorridoren Stockholm-Oslo med väl utbyggda kommunikationer för både person- och godstransporter per väg och järnväg. Inom kommunen finns en utbyggd kollektivtrafik, ett flygfält för privatresor - liksom sjöleden "Vikingaleden" med förbindelse med havet.

Buss och tåg

Arvikas läge längs järnvägslinjen Stockholm - Oslo ger förutsättningar för bra förbindelser mot bägge huvudstäderna. Värmlandstrafik AB har trafik från Örebro till Charlottenberg och SJ har direkttåg Stockholm - Oslo.

Värmlandstrafik, som ägs av Region Värmland, är trafikorganisatör för kollektivtrafiken i Värmlands län. Tillsammans med cirka 40 olika samarbetspartner organiserar Värmlandstrafik persontrafik för tåg, buss och specialfordon i linjetrafik, anropsstyrd trafik och särskild kollektivtrafik. De svarar för all regiontrafik med bussar och tåg i Värmland.

Tidtabeller, försäljningsställen och annan trafikinformation om tåg och buss finns på Värmlandstrafiks webbplats liksom på Resplus.

Försäljningsställen i Arvika kommun är:

 • Arvika Busstation (Biljettautomat)
 • Arvika Järnvägsstation (Biljettautomat)
 • Arvika Resecentrum (Värmlandskort)
 • Go Bananas Arvika (Värmlandskort)
 • Edane Järnvägsstation (Biljettautomat)
 • ICA Kvantum Arvika (Värmlandskort)
 • ICA Nära Glava (Värmlandskort)

Tätortstrafik

Tätortstrafiken i Arvika är uppbyggd av dels tre vanliga pendellinjer, dels fyra flexlinjer med anropsstyrd trafik.

Pendellinjerna trafikerar sjukhuset, Ingesund och Prästängen.

I varje flexområde finns ett antal hållplatser dit bussen kör om någon i förväg ringt och beställt en resa. Beställning ska göras minst en timme före önskad avgång på tfn 020‑32 32 01. Operatören på beställningscentralen vill då veta ditt namn och till/från vilket hållplatsnummer du önskar resa. Du kan resa till och från de hållplatser som är definierade inom respektive flexområde samt till/från busstation eller järnvägsstation. Den bussresenär som vill resa mellan två flexområden måste göra två beställningar och göra ett bussbyte vid busstationen, precis som när du åker med det ordinarie linjenätet och ibland behöver byta mellan två linjer.

Värmlandstrafik AB ansvarar för tätortstrafiken i Arvika. Tidtabeller (med hållplatsnummer) och annan trafikinformation, finns på Värmlandstrafiks webbplats.

Flyg

Från Arvika är det cirka 15 mil till den internationella flygplatsen Oslo Lufthavn (Gardermoen) i Norge. Länsflygplatsen Karlstad Airport - som även har viss chartertrafik, ligger sex mil öster om Arvika.

Flygfältet Westlanda (Arvika Flygplats), tre km från Arvika centralort, är ett flygfält för klubb- och privatflyg.

Hamnar och vattenvägar

Arvika hamn

Arvika har Sveriges "innersta hamn" med förbindelse med havet, som nås via diverse kanal-/slussystem. Vattenvägen och hamnen har alltid varit viktig för Arvika och bygdens utveckling. Någon kommersiell båttrafik finns för närvarande inte till eller från Arvika hamn, däremot ett aktivt båtliv. Kontakta Samhällsbyggnadsfunktionen om du har frågor kring Arvika hamn.

Vikingaleden

Vattenvägen mellan Säffle och Arvika har fått namnet "Vikingaleden". Farleden följer Byälven och passerar bland annat slussen i Säffle, sjöarna Harefjorden, Björnöfjorden och Glafsfjorden samt diverse broar - en sträcka på 80 km eller 43,2 NM.

Vikingaleden når ända till Sulvik i Glafsfjordens norra ände och här finns möjlighet till båtlyft för att nå ytterligare sjösystem.

Mer information:
Sjöfartsverket, Vänerns sjötrafikområde, tfn 0771‑63 00 00 eller sjökort nr 134 och Svensk Lots del 1.

Småbåtshamn och gästhamn

Solbergsholmen är Arvikas småbåtshamn för segel- och motorbåtar. Den ligger väster om Arvika hamn, nära Arvika centrum.

Vid Solbergsholmen finns också en sommaröppen gästhamn med tio gästplatser.

Mer information om öppettider och service:
Arvika Småbåtshamnar AB, tfn 073‑039 63 35.

Övriga hamnar

Båthamnar finns också i:

 • Edane, ansvarig: Edane Båtklubb
 • Glava, ansvarig: Glava Båtklubb
 • Jössefors, ansvarig: Jössefors Båtklubb
 • Klässbol, ansvarig: Klässbols Båtklubb
 • Sulvik, ansvarig: Sulviks Båtsällskap

Aktuella kontaktuppgifter till föreningarna finns i föreningsregistret.

Hjälpte informationen på sidan dig?