Cykling och cykelvägar

kvinna som cyklar i stadsparken

Inom kommunen finns cirka 35 km gång- och cykelvägar. Vill du göra cykelturer finns tips som passar olika typer av cyklister.

Cykla är bra för miljön, hälsan och ekonomin. Det är främst i tätorten som cykeln har sin roll, antingen som huvudsakligt färdmedel eller i kombination med buss, tåg eller annan kollektivtrafik.

Arvika har ett väl utbyggt och fungerade huvudcykelvägnät som knyter ihop många målpunkter inom tätorten och framför allt till skolor och utbildningslokaler. Inom kommunen finns det cirka 35 km gång- och cykelvägar som följer ett antal huvudcykelstråk. Arvika kommun arbetar kontinuerligt med att förbättra och utöka gång- och cykelvägnätet. Den digitala cykelkartan finns på webbplatsen.

Cykelplaner

Arvika kommun vill skapa ett cykelvänligt Arvika med ett cykelvägnät som ska möta och uppfylla cyklisternas krav och bidra till att fler människor väljer att cykla. Om fler väljer cykeln istället för bilen kan samhället dra miljövinster i form av minskade utsläpp, mindre buller, och cyklisterna får vinster i form av bättre hälsa och bättre ekonomi.

En plan för gång- och cykelvägar finns framtagen - "Cykeltrafikens huvudnät - åtgärder och vägvisning" - som visar inriktningen på arbetet för att höja säkerheten och tillgängligheten på cykelvägarna i kommunen.

Region Värmland arbetar samtidigt med den regionala cykelplanen, tillsammans med Trafikverket, kommuner och andra intressenter. Den regionala cykelplanen har som syfte att binda ihop cykelvägnätet utanför tätorternas planlagda områden.

Cykelturer

För den som tycker om att cykla finns förslag till cykelturer att få från Arvika Turistbyrå. Turförslagen ger tips för tre olika kategorier av cyklister - picknickturer, mountainbike och racercykling.

Hjälpte informationen på sidan dig?