Städning av gator och trottoarer

Sandsopning pågår, två fordon

Här finns information om hur det städas på gator och trottoarer.

Maskinsopning sker två gånger/vecka under vardagar inom den centrala stadskärnan - ute i bostadsområdena görs städningen med en viss intervall och efter behov. Lördagar och söndagar sopas centrumkärnan med sopmaskin.

Vårens sandsopning görs utifrån väderläget, där de gator som "tinat mest" tas i första hand. Därför kan det hända att man återkommer till samma område flera gånger.

Handstädning sköts på entreprenad av Arbetsmarknads- och integrationsenheten, som även sköter renhållning av gångbanor åt enskilda fastighetsägare och dessutom har ansvaret för tömning av papperskorgar. Enheten städar dagligen inom centrumkärnan, även under helger.

Det är fastighetsägarens ansvar att ta bort ogräs och annan växtlighet samt att sopa och hålla rent på gångbanorna utanför egna fastigheten.

Hjälpte informationen på sidan dig?