Flytt av fordon och fordonsvrak

Ibland har kommunen rätt att flytta ett fordon.

Kommunen har i vissa fall möjlighet att flytta ett fordon som är uppställt på fel sätt och stör ordning, säkerhet och miljö. Det gör man med stöd av lagen om flyttning av fordon i vissa fall och förordningen om flyttning av fordon i vissa fall.

Det är alltid fordonsägaren som ansvarar för sitt fordon.

Flytt av fordon

Kommunen kan besluta om att flytta fordon som lämnats kvar på kommunens mark, gator och parker. Kommunen behöver då få in en anmälan eller anmärkning om att ett fordon stått länge på samma plats, för att kunna bedöma om det är ett felaktigt uppställt fordon eller fordonsvrak. Brev skickas alltid till den registrerade ägaren om att själv flytta fordonet, innan kommunen beslutar om flyttning.

Gäller det ett fordon som har lämnats på privat mark kan markägaren begära hjälp från kommunen med att flytta. Markägaren får inte själv föra bort fordonet.

Försök att kontakta fordonets ägare ska alltid göras, om att fordonsägaren själv ska flytta fordonet.

Fordonsvrak

I de fall som ett fordon bedöms vara ett fordonsvrak fraktas fordonet till en särskild uppställningsplats.

Med fordonsvrak menas att fordonet:

  • är i dåligt skick
  • är övergivet
  • har ett lågt värde

Det är kommunen som bedömer om ett fordon är fordonsvrak.

Om du upptäcker fordon som är uppenbart felparkerade eller är fordonsvrak, anmäler du det till Samhällsbyggnad via e-tjänsten "Flyttning av fordon och fordonsvrak".

Hjälpte informationen på sidan dig?