Snöröjning och sandning

vintergata med snö, lastbil och en grävmaskin som lastar snö

Här finns information om hur kommunens snöröjning går till och vilket ansvar du har som fastighetsägare.

Vid ihållande snöfall och svår halka kallas ett fyrtiotal bilar och traktorer in för att sköta vinterväghållningen. Snöröjningen koncentreras i första hand till de större huvud- och bussgatorna samt cykel- och gångvägar. De mindre lokalgatorna blir röjda från snö litet senare.

Liten röjning tillämpas när det fallit 3-4 cm snö. Då röjs gång- och cykelvägar, huvudleder, genomfartsleder och gator som trafikeras av bussar i linjetrafik. Stor röjning tillämpas när det fallit 5-10 cm snö. Då röjs samtliga gator.

När det är dags för snöröjning är det viktigt att du som bilist hjälper till. På smala gator är det särskilt viktigt att du parkerar så att snöröjningsfordonen kan komma fram, annars måste gatan lämnas oplogad.

Snön forslas i första hand bort från Arvika centrum, i övriga områden först vid akuta behov, till exempel siktskymmande snöhögar i gatukorsningar.

Av miljöskäl används salt endast vid svårare halka och på mycket trafikerade gator. På det övriga gatunätet används saltinblandad sand som halkbekämpning. Ta hänsyn till väg- och väderleksförhållanden för att minska olycksrisken!

När vinterväghållningen avslutas och våren kommer, startar sandupptagningen på gång- och cykelvägar och körytor. Respektera tillfälliga parkeringsförbud!

Fastighetsägarens ansvar

Det är fastighetsägarens ansvar att röja snö och att sanda på gångbanorna utanför egna fastigheten. Om det finns en rännstensbrunn i gångbanan ska gallret hållas fritt från snö och is. Snö från fastigheter får inte läggas ut i gatan, på plogvall eller läggas ut på allmän plats. Varje fastighetsägare är också skyldig att se till att grenar och häckar inte växer ut och hindrar snöröjningen.

Sandupplag

Som fastighetsägare kan du hämta vinterns behov av sand under november månad på platserna nedan (resten av vintern finns sandupplag enbart på Palmviken):

Palmviken, p-plats mot järnvägen
Tivoliplatsen
Stefans väg-Mäster Kalles väg
Tjäderstigen, p-plats
Holmströms väg, vändplan
Solvik, Fyrklövervägen
Sulvik, Spjutvägen, vändplan
Edane, brandstation
Stommen, Larstomta
Klässbol, återvinningsstation
Glava, återvinningsstation
Ottebol, f d stationsområdet
Jössefors, Ängsgatan, p-plats

Hjälpte informationen på sidan dig?