Belysning

Här finns information om hur belysningen i kommunen sköts.

Teknik i Väst AB tar hand om kommunens gatubelysning i tätorterna och på landsbygden - cirka 8 300 ljuspunkter. Vägverket har ansvaret för belysningen utefter ringleden i tätorten.

Tider

Gatubelysningen är påslagen under hela mörka perioden i alla planområden. För landsbygd gäller nattsläckning mellan 00.00-05.30 samt sommarsläckning 1 maj-15 augusti.

Skötsel

Gatubelysningen inspekteras en gång om året. Fel som utgör fara för liv och egendom åtgärdas omedelbart.

Fel på styrenheter samt större gruppfel åtgärdas inom 1-3 arbetsdagar.

Fel vid övergångsställe eller korsning, flera svarta lampor i rad, åtgärdas inom 3-5 arbetsdagar.

Fel på enstaka lampor åtgärdas inom 10 arbetsdagar.

Fastighetsägare ska se till att träd och buskar klipps om det behövs, så att ljuset når fram på gator, vägar och gång- och cykelvägar.

Hjälpte informationen på sidan dig?