Belysning

Teknik i Väst AB tar hand om kommunens gatubelysning i tätorterna och på landsbygden - cirka 8 300 ljuspunkter.
Vägverket har ansvaret för belysningen utefter ringleden i tätorten.

Tider

Gatubelysningen är påslagen under hela mörka perioden i alla planområden. För landsbygd gäller nattsläckning mellan 00.00-05.30 samt sommarsläckning 1 maj-15 augusti.


Skötsel

Gatubelysningen inspekteras en gång om året. Fel som utgör fara för liv och egendom, fel på styrenheter samt större gruppfel åtgärdas omedelbart. Fel vid övergångsställe, korsning, flera lampor i rad åtgärdas inom 3-5 dagar. Fel på enstaka lampor åtgärdas vid ordinarie områdestillsyn.

Den som äger en fastighet med träd eller buskar, ska se till att dessa klipps om det behövs, så att ljuset når fram på gator, vägar och gång- och cykelvägar.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-06-08
Kontakta oss
  • Teknik i Väst AB
  • 31. Gator och vägar
  • 671 81 Arvika
  • Besöksadress Rosendalsvägen 19

  • Peter Wester
  • Driftansvarig belysning
  • Mobil 073-691 88 11