Frågor och svar om Ukraina

Ukrainaflagga

Det kommer många frågor till kommunen om situationen i Ukraina. På denna sida samlar vi löpande de frågor som kommer in, med svar.

Information som vänder sig direkt till flyktingar finns nedan under rubriken "Fler sidor".

Om flyktingsituationen i Arvika

Vad gör Arvika kommun?

Ungefär 100 flyktingar från Ukraina finns för närvarande i Arvika. Flertalet har kommit hit via frivilliga initiativ under vintern-våren 2022 och Arvika kommun ordnade då tillfälliga akuta boenden till ett nittiotal personer.

Från och med 1 juli 2022 finns ett regelverk som reglerar kommunernas ansvar för personer som sökt skydd i Sverige enligt massflyktingsdirektivet. Migrationsverket ansvarar för tilldelningen till respektive kommun och anvisar aktuella personer. Arvika kommun har efter anvisning från Migrationsverket 30 dagar på sig att ordna boende för anvisade personer.

Hur många flyktingar från Ukraina kommer Migrationsverket att anvisa till Arvika kommun?

Enligt den fördelningsnyckel som kommit via länsstyrelsen ska Arvika kommun ta emot 133 flyktingar (ändring 13 juni 2022). Vi vet inte när de anvisade flyktingarna kommer.

Vad är kommunens ansvar för de ukrainska flyktingarna?

Kommunen har uppdraget att ta fram boenden till flyktingar som anvisas från Migrationsverket/länsstyrelsen.

När det gäller flyktingar från Ukraina ansvarar kommunen för skola och förskola för asylsökande. Kommunen ansvarar också för boende och omsorg för ensamkommande barn och överförmyndare förordnar god man till ensamkommande barn.

Vad gäller för skola och barnomsorg för de ukrainska flyktingbarnen?

Förskola
Förskolan är till för alla barn vars vårdnadshavare arbetar eller studerar.

Ansökan till förskola görs på en blankett som man får antingen på Integrationscentrum, på barnomsorgsexpeditionen i kvarteret Verkstaden eller på öppna förskolan.

Kommunen erbjuder förskola så snart det finns lediga platser att tillgå, dock senast 4 månader efter det att man anmält behov.

Skola
För att få gå i svensk skola ska man först ha fått uppehållstillstånd. Man kontaktar sen kommunens Arbetsmarknads- och integrationsenhet, tfn 0570-814 39. Kommunen kan också ge visst stöd åt den som istället vill fortsätta sin ukrainska skolgång på distans.

Vem kan jag kontakta i Arvika kommun om jag har frågor?

Du kan kontakta:

Integrationscentrum - om du har frågor kring flyktingar, asyl och liknande. Besöksadress: Strandvägen 2, Arvika. Öppettider mån-tors 8.30-12.00, 13.00-16.00, fre 8.30-12.00, 13.00-15.00. Du kan också bli kopplad via kommunens växel 0570-816 00.

Lärande och stöd - övriga frågor. Ring kommunens växel 0570-816 00 så blir du kopplad till den person på verksamheten Lärande och stöd som kan svara på just din fråga.

Hur funkar det om privatpersoner åker och hämtar ukrainska flyktingar?

Ukrainska medborgare som kommer till Sverige får vistas i landet under 90 dagar utan att anmäla sig till Migrationsverket. Flyktingen förväntas då klara sitt boende och uppehälle på egen hand.

Efter 90 dagar behöver man söka asyl eller uppehållstillstånd enligt EU:s massflyktsdirektiv hos Migrationsverket. Detta kan man bland annat göra genom Migrationsverkets e-tjänst.

Ordnar kommunen boende för ukrainska flyktingar?

Nej. Det är den statliga myndigheten Migrationsverket som ansvarar för att ta emot de människor som flyr kriget i Ukraina och placera ut dem i kommunerna.

Ett antal privata insatser har gjorts för att transportera flyktingar till Arvika. I samband med detta ordnades tillfälliga akutboenden genom det kommunala fastighetsbolaget - dessa boenden avvecklades efter 31 maj 2022.

Vad gäller för husdjur som ukrainska flyktingar tar med sig till Sverige?

Från och med den 1 september 2023 gäller inte längre undantagsreglerna för hundar, katter och illrar som kommer med sina ägare som flytt från Ukraina. Sverige har återgått till de ordinarie reglerna för att ta in hundar, katter och illrar från Ukraina även för de som är flyktingar. Det innebär att djur som inte uppfyller kraven för att få komma in avvisas vid den svenska gränsen eller i värsta fall kan avlivas. Om djuret redan vistas i Sverige, kontakta veterinär.

Kontakt Jordbruksverket:
Petukraine@jordbruksverket.se
, tfn 0771-223 223

Veterinärer i Arvika:
Distriktsveterinärerna, tfn 010-122 87 00
Smådjurskliniken Solstaden, tfn 0570-477 60

Hur får flyktingarna ekonomiskt stöd?

Migrationsverket ansvarar för och betalar ut ersättning till flyktingar. För att få ersättning måste personen registrera sig och ha fått beviljat uppehållstillstånd hos Migrationsverket. Den som söker skydd enligt Massflyktsdirektivet måste ansöka särskilt om dagersättning.

Om flyktingen registrerar sig på Migrationsverket och uppger att man har egen bosättning får man inget bidrag för boende.

Om en familj tagit emot flyktingar i sitt eget hem har familjen inte rätt till ersättning från Migrationsverket eller kommunen. Ersättningen betalas alltid ut till den enskilde flyktingen.

Om flyktingar inte kunnat registrera sig hos Migrationsverket kan de i akuta situationer vända sig till kommunens socialtjänst. Den "nödhjälp" man då kan få (efter utredning och beslut) består av matrekvisition samt tågbiljett till Migrationsverket.

Vem ansvarar för sjukvård, mediciner och vaccinationer?

Det är Region Värmland som ansvarar för vårdfrågor. Flyktingar från Ukraina har rätt till sjukvård och tandvård som asylsökande. Man kontaktar en vårdcentral eller specialistvård. På vårdcentraler kan flyktingar vaccineras mot Covid-19. Vaccinationen är gratis.

Hur kan de ukrainska flyktingarna lära sig svenska?

Enligt massflyktsdirektivet har ukrainska flyktingar ingen rätt till SFI (svenska för invandrare), men Arvika kommun erbjuder möjlighet till SFI från höstterminen 2023. Mer information och anmälan finns på Arvika Näringslivscentrums webbplats.

Hur kan jag som privatperson hjälpa till?

MSB berättar hur du kan hjälpa till på olika sätt på sin webbplats.

I Arvika kommun finns många frivilligorganisationer som du kan ansluta dig till. Även FRG (Frivilliga resursgruppen tar emot nya medlemmar.

Jag vill erbjuda logi om det kommer flyktingar till Arvika kommun, vart vänder jag mig?

Det är den statliga myndigheten Migrationsverket som ansvarar för att ta emot de människor som flyr kriget i Ukraina och placera ut dem i kommunerna. Migrationsverket är intresserade av att hyra större omöblerade fastigheter med självhushållning. Om du är fastighetsägare och vill hyra ut, kan du kontakta Migrationsverket. Migrationsverket hyr inte bostäder av privatpersoner.

Kan jag få ekonomiskt stöd om jag tar emot flyktingar?

Nej. Om du väljer att ta emot flyktingar i ditt hem får du ingen ersättning från Migrationsverket, inte heller från kommunen. Om flyktingen däremot beviljas uppehållstillstånd och får egen ersättning från Migrationsverket, så har flyktingen möjlighet att själv betala för mat och bostadshyra.

Gäller min hemförsäkring om jag tar emot Ukrainaflyktingar i mitt hem?

Flera försäkringsbolag gör det möjligt för värdfamiljer att utan extra kostnad medförsäkra flyktingar så att de ingår i hushållets hemförsäkring. Du bör emellertid kontrollera att just din hemförsäkring även omfattar flyktingar. Du behöver också meddela vilka personer som ska omfattas av din försäkring.

Kontakta därför ditt försäkringsbolag om du tar emot flyktingar i ditt hem.

Jag vill skänka leksaker, kläder och annat till Ukraina – vart vänder jag mig?

Arvika kommun samordnar inte någon insamling i dagsläget, men i Arvika finns second hand-butiker som till exempel Röda Korset (Kupan) och PMU Second hand som tar emot saker som du vill skänka. Just nu behöver hjälporganisationerna framför allt resurser för att köpa in det material, medicin och förnödenheter som behövs för att hjälpa de drabbade.

Jag talar ukrainska och ryska och vill hjälpa till som tolk, vem kontaktar jag?

Kontakta Migrationsverket.

Vad är massflyktsdirektivet?

EU har beslutat att aktivera massflyktsdirektivet, vilket innebär att personer från Ukraina ska erbjudas tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd inom EU.

Hur kan jag läsa webbplatsen arvika.se på andra språk, som ryska och ukrainska?

Om du besöker webbplatsen via en dator finns en translatefunktion i webbplatsens huvud, längst upp till höger, där man väljer önskat språk. På din mobil går du till https://translate.google.se Länk till annan webbplats., skriver in webbplatsen arvika.se och väljer språk.

Om situationen i Ukraina

Vad är det som händer i Ukraina?

Webbplatsen Krisinformation.se (samlingswebben för myndighetsinformation) har verifierad information kring vad som pågår i Ukraina.

Vilket stöd finns för den som känner sig orolig?

Hur pratar jag med barnen om kriget i Ukraina?

På webbplatsen Krisinformation finns information som är anpassad för barn. Du kan också mejla, chatta eller ringa Bris.

Hur vet jag om det som skrivs om Ukraina är sant eller falskt?

Desinformation och falska nyheter i olika kanaler ökar under orostider. Var kritisk och granska påståenden innan du tar dem till dig eller sprider dem vidare. Lär dig att förstå hur du kan bli lurad.

Hur kan jag skänka pengar till Ukraina?

Det finns många hjälporganisationer som är på plats i Ukraina för att stödja befolkningen - du hittar dem på nätet.

Var observant på att under kriser förekommer det ofta bedragare som vill utnyttja krisen. Svensk insamlingskontroll har information om hur du ger trygga gåvor i Ukrainakrisen.

Vad gäller kring skyddsrum?

Det finns idag ett lågt hot mot Sverige och därför inget behov av att aktivera skyddsrum för befolkningen. Vill du veta mer om skyddsrum finns information på MSB:s webbplats. Där finns också skyddsrumskartan, där du kan se var skyddsrummen finns i ditt närområde.

Finns det risk för cyberattacker?

Cyberattacker är till exempel attacker mot myndigheter och företags webbplatser eller mer sofistikerade attacker i form av försök att få tillgång till konfidentiell information eller orsaka krascher eller förstörelse. Det finns en risk att sådana attacker ökar i orostider. Som privatperson kan du skydda dig genom att:

  • Installera säkerhetsuppdateringar på din telefon, dator och andra enheter så fort det är möjligt.
  • Var vaksam mot försök till nätfiske och försök att plantera skadlig kod, till exempel via webbsidor eller länkar i e-post eller sms.
  • Skydda din e-legitimation

När och var flaggar kommunen för Ukraina?

Ukrainas flagga förs på flaggstång vid stadshuset, från 2022-02-25 tills vidare.

Faggor hissas även vid torget (två flaggor) och vid biblioteket (en flagga) kommande måndagar tills annat anges. Svensk flagga ska samtidigt vara hissad.

Hur kan media kontakta kommunen i Ukrainafrågor?

Du ringer kommunens växel 0570-816 00 och blir kopplad till den person på verksamheten Lärande och stöd som kan svara på just din fråga.

Hjälpte informationen på sidan dig?