POSOM-gruppen

POSOM-gruppen hjälper till med praktiska saker vid en allvarlig händelse, där de ordinarie resurserna inte räcker till.

POSOM är en förkortning av Psykiskt Och Socialt Omhändertagande. Det är en resurs som kan aktiveras när samhällets ordinarie resurser inte räcker till, exempelvis i anslutning till en större brand eller olycka. I Arvika kommun finns en ledningsgrupp för POSOM som tar emot larm om aktivering.

POSOM tar hand om drabbade men inte fysiskt skadade - dessa tar sjukvården hand om. Typiska uppgifter för POSOM är istället att hålla en hand, se till att det finns mat och filtar, boende för natten och hjälp med att kontakta anhöriga. När det akuta skedet är över slussas personer med kvarstående behov in i ordinarie verksamheter, exempelvis till en kurator hos Region Värmland.

Det är viktigt att veta att POSOM inte är utbildade terapeuter, utan medmänniskor som hjälper till med praktiska saker i det akuta läget.

Hjälpte informationen på sidan dig?