Så klarar du krisen

Vi måste alla ta ett ansvar före, under och efter en samhällsstörning. Här finns information om hur du kan förbereda dig och hur du får information under krisen.

Svensk krisberedskap bygger på att var och en tar ett ansvar före, under och efter en kris eller samhällsstörning. Det finns inga uttalade krav på att du ska förbereda dig, men för att samhället ska kunna lägga resurserna på de som verkligen behöver hjälp är det bra om du är förbered att klara de vanligaste kriserna.

Krislåda

De mest sannolika riskerna i vår kommun är elavbrott, störningar i dricksvattenförsörjningen, fjärrvärmen, mobilnätet och betalningssystemen. För att klara sådana störningar är det bra om du har förberett en krislåda. En krislåda kan till exempel innehålla:

 • Vattendunk
 • Campingkök
 • Stearinljus, värmeljus och tändstickor
 • Varma kläder och filtar
 • Radio med extra batterier
 • Telefonlista
 • Powerbank för laddning av mobiltelefon
 • Husapotek
 • Mat
 • Hygienartiklar
 • Kontanter

En bra tumregel är att ha mat så du klarar dig tre dygn, kom ihåg att även husdjur behöver mat och vatten. Fler tips och råd hur du kan förbättra din säkerhet finns i rutan "Länkar".

Hur får jag information?

Vid en kris eller allvarlig händelse finns det ett stort behov av att kunna kommunicera med allmänheten. Det finns flera olika informationssidor och kommunikationsvägar som kommunen använder sig av.

 • Krisinformation.se förmedlar information från svenska myndigheter, länsstyrelser och kommuner som hanterar kriser. Där kan du även läsa om aktuella risker och hot både i Sverige och i omvärlden.
 • 113 13 är det nationella informationsnumret som används vid allvarliga händelser och kris. Syftet med 113 13 är att du ska kunna lämna uppgifter till de aktörer som hanterar händelsen samt få ta del av information.
 • P4 Värmland och SVT är de officiella beredskapskanalerna. När du hör ett VMA (Viktigt Meddelande till Allmänheten) eller på något annat vis varnas om en händelse, slå då på radion eller Tv:n för mer information. Det är även möjligt att skicka ut en varning eller VMA genom ett talmeddelande till fast telefoni/SMS till mobiler. Om du har smart telefon kan du också hämta appen Krisinformation.
 • På kommunens webbplats kommer du att kunna ta del av krisinformation och vid behov öppnar kommunen en upplysningscentral dit du kan ringa för att få svar på dina frågor. I ett läge där det inte är möjligt att få digital information finns information att få i stadshusets reception.

Krisberedskapen i kommunen är ett arbete som ständigt pågår. I och med att samhället förändras skapas nya risker och hot. Du kan vara med och förbättra säkerhetsarbetet genom att tala om för oss vilka risker du uppmärksammar runt om i kommunen.

Hjälpte informationen på sidan dig?