FRG, frivillig resursgrupp

Frivilliga resursgruppen förstärker kommunens personalresurser vid svåra påfrestningar.

Frivilliga resursgruppen (FRG) samlar frivilliga försvarsorganisationers kompetenser på lokal nivå.

Syftet med FRG är att förstärka kommunens personalresurser vid svåra påfrestningar och klara uthålligheten vid en längre och större katastrof.

Den frivilliga resursgruppen, FRG, har kompentenser från olika områden som kommunen efterfrågar och kan hjälpa till vid bland annat stora katastrofer, eftersök av försvunna, bränder och översvämningar. Andra arbetsuppgifter som kan komma ifråga är evakueringar, information, mat och dryck, medmänniska, samtal och övrig förstärkning där behov finns.

Deltagarna i den frivilliga resursgruppen, FRG, får en 36 timmar lång utbildning och gruppledarna får dessutom utbildning och övning i ledarskap. Det finns alltid behov av förstärkning och nyrekrytering till FRG. Vill du vara med, kontakta FRG-ansvarig i Arvika kommun.

Hjälpte informationen på sidan dig?