Utbildning i skydd och brand

Räddningstjänsten erbjuder utbildningspaket, men kan också skräddarsy utbildningar efter dina önskemål.

En viktig del av Räddningstjänstens verksamheten är förebyggande brandskydd och utbildning. Vi kan erbjuda utbildning, rådgivning, information liksom utrymningsplanering för skolor, företag, allmänhet, myndigheter och andra organisationer.

Förutom kurspaketen "Grundläggande brandkunskap" och "Hjärt-lungräddning" kan du få en skräddarsydd utbildning helt efter dina önskemål och behov.

Grundläggande brandkunskap

Grundläggande brandkunskap är en fyra timmar lång grundläggande kurs i att förebygga brand och förmåga att hantera inträffade brandtillbud. Kursen är både praktisk och teoretisk.

Var
Utbildningen hålls antingen i Räddningstjänstens lokaler eller hos er (behov finns av lämplig lokal samt möjlighet att genomföra praktisk brandsläckningsövning utomhus).

Omfattning
Utbildningens längd är cirka 4 timmar.

Deltagare
Max 20 stycken.

Kostnad
Kontakta Räddningstjänsten för aktuell utbildningskostnad.

Hjärt-lungräddning

Med Hjärt- och lungräddning kan du rädda någons liv. Det kan vara någon närstående eller en person som du aldrig tidigare mött. Med utbildning och övning i hjärt- och lungräddning förbättrar du dina möjligheter att utföra den livsviktiga hjälpen. Räddningstjänsten erbjuder utbildning i Hjärt- och lungräddning.

När
Vi anpassar oss i möjligaste mån efter er och hittar lösningar som kan passa.

Var
Utbildningen hålls lämpligen i Räddningstjänstens lokaler vid Räddningstjänstens övningsfält (längst upp på Verkstadsgatan, Gate).

Tid
Utbildningen tar cirka två timmar.

Deltagare
Max 10 stycken.

Kostnad
Kontakta Räddningstjänsten för aktuell utbildningskostnad.

Hjälpte informationen på sidan dig?