Föreningsregister

I Arvika kommun finns omkring 370 föreningar och arvikaborna är också mycket aktiva föreningsmänniskor. Varje arvikabo är i genomsnitt med i tre föreningar!

Föreningsregistret innehåller kommunens föreningar med kontaktuppgifter. I föreningsregistret kan du söka på föreningsnamn, verksamhet, geografiskt område eller på föreningskategori. Genom att lämna rutan för föreningsnamn tom vid ditt sök kan du få fram samtliga föreningar i föreningsregistret.

Observera att endast de föreningar som lämnat samtycke till publicering finns presenterade.

För att bara titta i föreningsregistret behövs ingen inloggning, men för att göra ändringar i registret krävs en inloggning. Om din förening inte har någon inloggning, kontakta Föreningsservice för att få en aktiveringslänk.

Hjälpte informationen på sidan dig?