Teleavbrott

Teleavbrott kan göra det svårt att nå 112. Här finns information om vad du kan göra.

En del teleavbrott i det fasta telefonnätet innebär att du inte kan nå larmnumret 112. Oftast berör ett teleavbrott inte det fasta telefonnätet och mobiltelefonnätet samtidigt. Har du - eller någon granne - tillgång till en mobiltelefon, så är chansen alltså ganska stor att du kan nå larmnumret 112 via den.

Om ett omfattande avbrott i det fasta telenätet inträffar, görs det en avvägning på Räddningstjänsten om brandstationen på orten ska bemannas. Det kan också betyda att brandfordon placeras ut på lämpliga platser, dit allmänheten kan bege sig och få hjälp med att kontakta 112.

I samband med ett teleavbrott ska teleoperatören också meddela SOS-alarm, så att information kommer ut via lokalradion om avbrottet. Om Räddningstjänsten bemannar brandstationen på orten eller ställer ut fordon ges alltid information om detta via lokalradion.

I Arvika kommun är brandstationen i Arvika bemannad dygnet runt, medan stationerna i Edane, Glava, Gunnarskog bemannas vid behov.

På brandstationerna i Arvika, Edane, Glava och Gunnarskog finns även en larmknapp på väggen, där du kan larma Räddningstjänsten vid behov.

Hjälpte informationen på sidan dig?