Vatten- och issäkerhet

Här finns information om bad-, båt- och isvett, hur du säkrar poolen och hanterar din vattenskoter. Kom ihåg flytvästen!

Varje år omkommer fler än 100 personer i drunkningsolyckor i Sverige. Drunkning är den tredje vanligaste dödsorsaken efter trafikolyckor och självmord bland barn och ungdomar.

Man kan aldrig helt försäkra sig om att inte drabbas av en olycka om man ger sig ut på sjön, men man kan se till att ha rätt utrustning och att vara förberedd så att man vet hur man ska agera om det händer. Simkunnighet är kanske den viktigaste faktorn för en god vattensäkerhet. Genom att använda flytväst och hålla dig nykter minskar du risken för att att råka ut för en drunkningsolycka.

Badvett

Tänk på följande när du ska ut och bada:

 • Bada alltid tillsammans med någon
 • Simma längs med stranden
 • Hoppa eller dyk inte på okänt vatten
 • Knuffa aldrig i eller håll fast någon under vattnet
 • Simma inte under bryggor och hoppställningar
 • Spring inte på bassängkant eller bryggor - du kan halka
 • Ropa bara på hjälp om du är i nöd
 • Undvik uppblåsbara leksaker i öppet vatten
 • Lek inte med livräddningsmateriel
 • Ha alltid något mellan dig och den nödställde, "den förlängda armen"
 • Meddela alltid var någonstans du ska bada och när du tänker komma tillbaka

Säkra poolen

Allt fler husägare skaffar sig utomhuspooler och bassänger till sina tomter. Det handlar både om byggda pooler och fristående bassänger som går att flytta på. Poolers tvära kanter och omedelbara djup är särskilt farliga för små barn. I ordningslagen anges att bassänger och liknande anläggningar ska ha ordentliga säkerhetsskydd och att skyddet mot barnolycksfall särskilt ska beaktas. Ansvaret för att se till att poolen eller bassängen är barnsäkrad vilar alltid på den enskilde tomtägaren.

Enligt Boverket ska bassänger och liknande fasta anläggningar, där vattennivån är högre än två decimeter, ha tillfredsställande skydd mot barnolycksfall. Dessutom har Boverket i ett allmänt råd angett att bassänger på tomtmark kan skyddas med staket som är minst 0,9 meter högt och är så konstruerat att barn inte kan krypa under det. Grinden till staketet bör ha säkerhetsbeslag eller något liknande som hindrar barnen från att öppna den.

En annan metod kan vara att täcka poolen med en presenning eller ett skyddsnät med högst 50 millimeter maskvidd. Kontrollera att skyddet verkligen klarar av att småbarn kan springa på det utan att falla igenom.

Boverkets byggregler gäller inte flyttbara bassänger, men den enskilde tomtägaren är ansvarig, ifall något skulle hända.

Båtvett

Tänk på följande när du ska ut och åka båt:

 • Använd alltid flytväst
 • Sitt alltid ner i båten och placera dig så att den är i balans
 • Var inte fler personer i båten än vad den är avsedd för
 • Byt bara plats i båten om det är absolut nödvändigt och då en i taget
 • Stanna vid båten om du faller i vattnet
 • Ha alltid något mellan dig och den nödställde, "den förlängda armen"
 • Om du ska rädda en nödställd, ta upp honom i aktern på båten
 • Vifta långsamt med båda armarna över huvudet och åt sidorna om du behöver hjälp
 • Alkohol hör inte hemma på sjön

Läs mer om säkerhet på Svenska livräddningssällskapets webbplats.

Vattenskoter

Enligt vattenskoterförordningen får du bara köra vattenskoter i allmänna farleder och inom områden där länsstyrelsen har beslutat om undantag från det generella förbudet. I Arvika har vi endast en farled, i Glafsfjorden. Du som kör en vattenskoter är ansvarig för att inte skada människor, natur eller miljö. Tänk på att inte köra för nära land, runt stränder, badplatser och andra folktäta platser.

Det krävs förarbevis för att köra vattenskoter. För att du ska kunna utbilda dig och skaffa ett förarbevis måste du ha fyllt 15 år. Du går utbildningen och ansöker om förarbevis via Transportstyrelsen.

Flytväst

När du ska ut och segla, paddla eller fiska är det viktigt att du använder flytväst. Även om du kan simma är risken att du grips av panik stor om vattnet är kallt eller om det är långt till land. Hos Räddningstjänsten kan du hyra flytvästar i olika storlekar. 20 kronor/dygnet kostar det att hyra. Kontakta Räddningstjänsten om du vill hyra.

Isvett

Tänk på följande när du ska ut på sjöis:

 • Var aldrig ensam på isen
 • Ha alltid med dig isdubbar och annan säkerhetsutrustning på isen
 • Prova alltid isen med ispik om du är osäker
 • Gå aldrig på is som du inte är säker på att den håller! Kärnis ska vara minst tio centimeter tjock
 • Tänk på att nyis, våris, snötäckt is och havsis kan vara svag
 • Lär dig var isens svaga platser är: "vass, råk, brygga, bro, udde, avlopp, utlopp, inlopp, sund, grund och vindbrunn"
 • Ju högre fart du har, ju längre kommer du ut på svag is innan den brister och desto svårare blir räddningen
 • Ha alltid något mellan dig och den nödställde, "den förlängda armen"
 • Lämna aldrig barn ensamma vid eller på isen
 • Meddela alltid var någonstans du ska vara och när du tänker komma tillbaka.
Hjälpte informationen på sidan dig?