Hjärtstopp

skylt med texten hjärtstartare

Tiden är avgörande när någon drabbats av hjärtstopp. Med en hjärtstartare till hands ökar chansen att överleva.

Vem som helst kan drabbas av hjärtstopp - och utan förvarning. Vid hjärtstopp tappar hjärtat sin pumpförmåga, vilket innebär att syre inte tar sig ut i kroppen. Utan syre till våra vitala organ som till exempel hjärta, hjärna och lungor överlever vi inte.

Tiden är avgörande. Tidig upptäckt, tidigt larm till SOS (112), tidig hjärt- lungräddning (HLR) samt tidig defibrillering (hjärtstartare). HLR gör man med 30 kompressioner följt av 2 inblåsningar (30:2). Kompressionstakt 100-120 /minut med ett djup på 5-6 cm. Så fort en hjärtstartare finns tillgänglig ska den anslutas. Koppla elektroder enligt hjärtstartarens instruktioner. Fortsätt att följa hjärtstartarens råd. Om ingen hjärtstartare finns tillgänglig gör man HLR tills ambulans anländer.

Hjärtstartare

Chansen att överleva ett hjärtstopp ökar ju fortare en hjärtstartare kommer till undsättning. Antalet hjärtstartare ökar ute i samhället, som till exempel vid kommunala verksamheter, företag med mera. När du ringer SOS (112) får du besked om var närmaste hjärtstartare finns, under förutsättning att den är registrerad i hjärtstartsregistret.

Att använda en hjärtstartare är enkelt. Den ger tydliga instruktioner hur den ska användas. Hjärtstartaren analyserar hjärtrytmen och det går inte att defibrillera om hjärtstartaren inte ber om det. I princip behövs ingen utbildning för att använda en hjärtstartare, men det rekommenderas att gå en kurs i hjärt- lungräddning (HLR) där hjärtstartare ingår.

Hjärtstartsregistret

Om man har eller skaffar en hjärtstartare är det viktigt att den registreras i hjärtstartsregistret som SOS samarbetar med. Detta är en förutsättning för att SOS ska finna närmast hjärtstartare till den plats där hjärtstoppet inträffar.

Hjälpte informationen på sidan dig?