Evenemangssäkerhet

Det är många förberedelser innan stora evenemang för att du som besökare ska känna dig trygg.

När du besöker något av de många stora evenemangen i Arvika så ska du göra det med en känsla av trygghet, det är Räddningstjänstens målsättning. För att åstadkomma detta arbetar man förebyggande innan evenemanget går av stapeln, tillsammans med arrangörer, polisen och andra viktiga aktörer. Dessutom anpassas Räddningstjänstens bemanning efter den riskbild som finns. Är det många personer som samtidigt besöker Arvika, finns också fler brandmän i tjänst.

Räddningstjänsten är en remissinstans för polisen i deras tillståndsgivning. Är du arrangör av något större evenemang, kontakta gärna Räddningstjänsten direkt för ett samråd tidigt i planeringsskedet. På Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) webbplats finns mycket information som handlar om säkerhet i offentlig miljö.

Hjälpte informationen på sidan dig?