Första hjälpen, LABC

Följ L-A-B-C när du ger första hjälpen.

L - Livsfarligt läge

Kontrollera platsen. Finns det några faror för dig själv eller den drabbade personen. Om omedelbara faror finns ska de åtgärdas på säkraste och snabbaste sätt.

A - Andning

Kontrollera andningen, se till att det finns en fri luftväg. Om ingen eller onormal andning ring 112 och starta omedelbart hjärt- och lungräddning (HLR). Om personen är dåligt kontaktbar, men har normal andning (vuxen 12-20 andetag /minut), läggs personen i stabilt sidoläge. Ring 112. Fortsätt att bevaka personen tills ambulans anländer.

B - Blödning

Om man upptäcker en blödning åtgärdas det med tryckförband, eller genom att man trycker hårt med händerna över blödningen och sedan håller i högläge. Blöder det genom ett tryckförband sätter man ett nytt ovanpå utan att ta bort det gamla.

C - Chock, cirkulationssvikt

Chock innebär att kroppen börjat svikta i cirkulationen, blodtrycket sjunker av olika anledningar. Detta ska man om möjligt förebygga. Tecken på chock kan vara att den drabbade är blek, kallsvettig, yr, fryser, har ytlig andning, kan känna törst. Den drabbade ska läggas på rygg med förhöjd fotände. Försök att hålla den drabbade så lugn som möjligt. Se till att personen bibehåller sin kroppstemperatur med hjälp av det som finns tillgängligt, till exempel en jacka eller filt. Lägg gärna något både under och över personen. Dryck ska inte ges, då det finns risk att det går ner i luftvägarna.

Lämna aldrig den drabbade ensam!

Hjälpte informationen på sidan dig?